• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza/Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego (..)

Wpis do Rejestru Wojewody jednostek specjalistycznego poradnictwa

Co chcę załatwić?

Uzyskać wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa. Dokonać aktualizacji wpisu w Rejestrze Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Dostęp do Rejestru

Rejestr ma na celu zapewnienie dostępu do informacji o miejscach udzielających poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.
Link do Rejestru:  https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry

Kogo dotyczy?

Zgłoszenia do rejestru - dokonuje podmiot:
1) prowadzący jednostkę;
2) zlecający zadanie prowadzenia jednostki;

Kiedy składać wniosek?

Podmiot składa dokumenty jeśli chce uzyskać wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego jednostek poradnictwa specjalistycznego lub dokonać aktualizacji wpisu. Podmiot zobowiązany jest do zgłaszania wojewodzie wszelkich zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Jakie dokumenty należy wypełnić?

 1. Wniosek - Wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego jednostek poradnictwa specjalistycznego.  
 2. Do wniosku należy załączyć:
 • Regulamin jednostki.
 • Statut organu prowadzącego odnośnie jednostki prowadzonej przez podmiot niepubliczny.
 • Aktualny wyciąg z rejestru sądowego odnośnie placówek prowadzonych przez podmiot niepubliczny, a w przypadku podmiotów kościelnych, gdy nie posiadają numeru KRS, stosowny dekret powołujący.
 • Umowa o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, określonego w art. 46 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, ze zm.).
 • Zobowiązanie do aktualizacji danych zawartych we wniosku oraz pozostałej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

Wzór wniosku - wpis do Rejestru Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa (zob. poniżej)

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty wyślij:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • poprzez elektroniczną platformęePUAP

lub złóż osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32

Co zrobi urząd?

 • rozpatrzy wniosek: sprawdzi poprawność wypełnienia wniosku i kompletność załączonej dokumentacji,
 • podmiot otrzyma pisemną informację o dokonaniu/odmowie dokonania wpisu do Rejestru.

Jaki jest czas realizacji?

Sprawę załatwimy nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Podstawa prawna?

Obowiązek prowadzenia przez wojewodę rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa wynika z art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki do pobrania
doc 2022-02-23 wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 260
wniosek o wpis do rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.doc 44KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2022-02-23 08:46
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2022-02-23 10:04
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2022-02-23 10:04
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-02-23 10:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry