• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Pomoc Społeczna i Piecza Zastępcza/Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej

 

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej

Co chcę załatwić?

Uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej

Kogo dotyczy?

 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • Kościołów Katolickich, innych kościołów, związków wyznaniowych;
 • organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń;
 • osób prawnych;
 • osób fizycznych.

Co przygotować?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej;
 • Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której usytuowany jest dom;
 • Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych odrębnymi przepisami;
 • Regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt;

W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 57 ust.1 pkt 2-4 ustawy o pomocy społecznej:

 • dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu, w przypadku gdy nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • informację o sposobie finansowania domu,
 • zaświadczenie, że osoba która będzie kierowała domem jest zdolna ze względu na stan zdrowia do kierowania domem,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie osoby, która będzie kierowała domem.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie zezwolenia:

wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnianiem wniosku informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku i wydanie zezwolenia nic nie zapłacisz.

Kiedy złożyć dokumenty?

Dokumenty możesz złożyć jeśli chcesz uzyskać zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim - Kancelarii ogólnej, parter, pokój 32
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura@lubuskie.uw.gov.pl 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP: ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek i dokonamy oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom. Decyzja w sprawie zezwolenia zostanie przesłana pod wskazany we wniosku adres.

Jaki jest czas realizacji?

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zezwolenie pracownicy Wydziału Polityki Społecznej z upoważnienia Wojewody Lubuskiego dokonują oględzin obiektu, w którym usytuowany jest dom i rozpatrują wniosek o zezwolenie.

Jak się odwołać?

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Informacje dodatkowe

Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydaje się na czas nieokreślony. Na mocy decyzji dom pomocy społecznej, którego zezwolenie dotyczy zostaje wpisany do wojewódzkiego rejestru Domów Pomocy Społecznej. Rejestr jest jawny.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.).
Kategoria: Wydawanie zezwoleń na prowadzenie DPS [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
doc 0000-00-00 wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1048
wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej.doc 30KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Chabowska Krystyna 2012-10-03 09:20
Aktualizacja publikacji
Nawrot Inga 2024-05-29 08:21
Wytworzenie publikacji
Inga Nawrot 2024-05-29 08:21
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2024-05-29 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry