• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Bezpieczeństwo i sprawy obronne/Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na (..)

Rozpatrywanie odwołan od decyzji w sprawach świadczeń na rzecz obrony

Warunki jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy

Wojewoda jest organem II instancji w sprawach rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) nakładających obowiązek świadczeń osobistych na rzecz obrony lub w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony.

 1. Stronami postępowania są:
  1. w przypadku świadczeń osobistych: osoby fizyczne,
  2. w przypadku świadczeń rzeczowych: urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne posiadające nieruchomości i rzeczy ruchome, które mogą być wykorzystane na cele przygotowania obrony państwa.
 2. Stronami postępowania są również wnioskodawcy:
  1. wojskowi komendanci uzupełnień - za jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych,
  2. kierownicy jednostek organizacyjnych stanowiących bazy formowania specjalnie tworzonych jednostek zmilitaryzowanych - za jednostki organizacyjne przewidziane do militaryzacji,
  3. organy obrony cywilnej - za formacje obrony cywilnej,
  4. kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na potrzeby obrony państwa - za te jednostki (jednostki organizacyjne Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, jednostki organizacyjne podlegle i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, niewchodzące w skład Sił Zbrojnych),
  5. starostowie - w odniesieniu do przeznaczania nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie poboru.
 3. Przed organem II instancji stroną postępowania jest również wójt lub burmistrz (prezydent miasta).

Wymagane dokumenty

Odwołanie.

FORMULARZE/WNIOSKI

Nie dotyczy.

OPŁATY

Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc od dnia otrzymania odwołania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Za pośrednictwem organu wydającego decyzję w pierwszej instancji.

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Decyzja wydana w II instancji jest ostateczna.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 pozycja 1541).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2012-09-28 14:54
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2021-02-11 13:13
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2021-02-11 13:13
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2021-02-11 13:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry