• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Bezpieczeństwo i sprawy obronne/Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i (..)

Umieszczanie obiektów w Ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wojewoda prowadzi "Ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie znajdujących się na terenie województwa lubuskiego", ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa, które podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne. Umieszczenie w ewidencji określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Klientami (stronami postępowania) są:
  • Kierownicy podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Wojewodę jednostek organizacyjnych,
  • Kierownicy innych podmiotów ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa na terenie województwa.
 2. Zewnętrznymi uczestnikami postępowania mogą być:
  • Komendant Wojewódzki Policji,
  • Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznej,
  • Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
  • Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków,
  • Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,
  • Starostowie, wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast). 

WYMAGANE DOKUMENTY

Postępowanie jest wszczynane z urzędu.

FORMULARZE/WNIOSKI

Nie dotyczy.

OPŁATY

Nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Spraw Obronnych

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Pisemne odwołania można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przesyłać na adres:
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 838).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2012-09-28 14:59
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2021-02-11 13:13
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2021-02-11 13:13
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2021-02-11 13:13
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry