• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Bezpieczeństwo i sprawy obronne/Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Udostępnianie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Co chcę załatwić?

Uzyskać dane zarejestrowane w systemie informatycznym Centrum Powiadamiania Ratunkowego, do celów procesowych lub dowodowych w toczących się postępowaniach wyjaśniających. Dotyczy zgłoszeń wykonanych na numery alarmowe 112 i 997.

Kogo dotyczy?

Wyłącznie sądów, prokuratury i Policji.

Co przygotować?

Wykonywanie zadań Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest wspomagane przez system teleinformatyczny. Administratorem systemu teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.

System teleinformatyczny zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych,w tym zapewnia kontrolę dostępu użytkowników do danych oraz dokumentuje dokonywane w nich zmiany, umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego.
Wojewoda przetwarza dane zarejestrowane w systemie teleinformatycznym, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na wniosek sądu, prokuratury lub Policji.

Minister właściwy do spraw administracji publicznej niszczy dane dotyczące treści zgłoszeń alarmowych przetwarzane w systemie teleinformatycznym po upływie 3 lat.
Dane udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku organu sądu, prokuratury i Policji.

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować podstawowe informacje:

  • krótki opis zdarzenia, którego dotyczy zgłoszenie,
  • numer telefonu, z którego wykonane zostało połączenie,
  • datę wykonania połączenia,
  • godzinę wykonania połączenia.

 Jakie dokumenty muszę wypełnić?  

Wniosek o udostępnienie danych z Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Jak wypełnić dokumenty?

Wypełnić wniosek lub przekazać w formie pisemnej dane niezbędne do odszukania zgłoszenia w zasobach systemu informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ile muszę zapłacić?

Realizacja zadania nie jest związana z opłatą skarbową.

Kiedy złożyć dokumenty?

W przypadku gdy dane zarejestrowane w Centrum Powiadamiania Ratunkowego będą służyć postępowaniom wyjaśniającym lub jako materiał dowodowy i procesowy w sprawach toczących się przed organami sądów, prokuratury i Policji.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek można wysłać do nas pocztą na adres:

  • pocztą tradycyjną:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Identyfikator: 43emu4tg71

Co zrobi urząd?

Przekaże dane w formie elektronicznej na płycie CD. W przypadku, gdy rozmówca, w ramach obowiązującej zastępowalności Centrów Powiadamiania Ratunkowego, został przekierowany do innego ośrodka w kraju Urząd przekaże wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Jaki jest czas realizacji?

30 dni w przypadku zgłoszeń zarejestrowanych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. W przypadku przekierowania rozmówcy do innego ośrodka w kraju, czas realizacji może ulec wydłużeniu.

Jak się odwołać?

Nadzór nad systemem powiadamiania ratunkowego prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje dodatkowe

Zasoby Centrum Powiadamiania Ratunkowego są przeszukiwane wyłącznie w oparciu o dane i kryteria określone we wniosku. Informujemy, że w przypadku błędnego lub zbyt ogólnego określenia danych wyjściowych nie odnajdziemy nagrania.

Podstawa prawna

artykuł 10 ustęp 14 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 1077 z późniejszymi zmianami).

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Bezpieczeństwo i Sprawy Obronne
docx 2018-10-15 Wzór wniosku o udostępnienie danych z CPR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1630
Wzór wniosku o udostępnienie danych z CPR 31.96KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2018-10-15 09:34
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2021-02-11 13:16
Wytworzenie publikacji
Marcin Kuświk 2021-02-11 13:16
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2021-02-11 13:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry