• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Proces stwierdzenia nieważności

Stwierdzenie nieważności decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej 

Co chcę załatwić?

Stwierdzić nieważność decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej.

Kogo dotyczy?

Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisany wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak wzoru stwierdzenia nieważności decyzji.

Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wskazać:

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • oznaczenie decyzji, której dotyczy,
  • żądanie,
  • powód zaskarżenia decyzji.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłaty skarbowej w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji.

Kiedy złożyć dokumenty?

Gdy decyzja będzie ostateczna.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc.

Jak się odwołać?

Od decyzje przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851759.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn, gdy:

  • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  • została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
  • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
  • jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 1333 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 735). 

 

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 13:51
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2021-08-31 08:14
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2021-08-31 08:15
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2021-08-31 08:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry