• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Proces stwierdzenia nieważności

Proces stwierdzenia nieważności

 

  KARTA USŁUGI  
Stwierdzienie nieważności decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Stwierdzić nieważność decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru stwierdzenia nieważności decyzji.
Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji wskazać:

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • oznaczenie decyzji, której dotyczy,
  • żądanie,
  • powód zaskarżenia decyzji.
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty skarbowej w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji.
Kiedy złożyć dokumenty? Gdy decyzja będzie ostateczna.
Gdzie załatwię sprawę?

Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Od decyzje przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn, gdy:

  • wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
  • dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
  • została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
  • zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
  • jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 13:51
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry