• język migowy
BIP
Grafika BIP

Proces zażalenia

 

  KARTA USŁUGI  
Wniesienie zażalenia na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Wnieść zażalenie na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane zażalenie
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru zażalenia.
Jak wypełnić dokumenty?

W zażaleniu wskazać:

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • oznaczenie postanowienia, którego dotyczy,
  • żądanie,
  • powód zaskarżenia postanowienia.
Ile muszę zapłacić? Brak opłat skarbowych w związku z wniesieniem zażalenia i wydaniem postanowienia.m
Kiedy złożyć dokumenty? W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Starosty lub Prezydenta Miasta.
Gdzie załatwię sprawę?

Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Sprawę rozpatrzy:
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Na postanowienie służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Informacje dodatkowe

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do zażalenia należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 09:17
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry