• język migowy
BIP
Grafika BIP

 

Wniesienie zażalenia na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej

Co chcę załatwić?

Wnieść zażalenie na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej

Kogo dotyczy?

Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisane zażalenie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak wzoru zażalenia.

Jak wypełnić dokumenty?

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • oznaczenie postanowienia, którego dotyczy,
  • żądanie,
  • powód zaskarżenia postanowienia.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat skarbowych w związku z wniesieniem zażalenia i wydaniem postanowienia.

Kiedy złożyć dokumenty?

W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Starosty lub Prezydenta Miasta.

Gdzie załatwię sprawę?

Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

Miesiąc.

Jak się odwołać?

Na postanowienie służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851759.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 r., pozycja 725). 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 r. pozycja 572). 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 2111).

 

 

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 09:17
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2024-06-18 13:49
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2024-06-18 13:49
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-06-18 13:49
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry