• język migowy
BIP
Grafika BIP

 

Wniesienie odwołania od decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej

Co chcę załatwić?

Wnieść odwołanie od decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta - działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej

Kogo dotyczy?

Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji.

Co przygotować?

Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisane odwołanie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak ściśle określonego wzoru odwołania.

Jak wypełnić dokumenty?

W odwołaniu wskazać:

  • dane odwołującego,
  • adres do korespondencji,
  • decyzję, której dotyczy,
  • żądanie (nie wymaga uzasadnienia).

Ważne! Z treści odwołania musi wynikać, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia

Ile muszę zapłacić?

Brak opłaty skarbowej z tytułu wniesienia odwołania i wydania decyzji w trybie odwoławczym.

Kiedy złożyć dokumenty?

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Sprawę rozpatrzy:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jak się odwołać?

Na decyzję służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851759.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r., pozycja 682 ze zmianami). 
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 775 ze zmianami). 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 2111).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-10-23 08:00
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2023-10-20 08:41
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2023-10-20 08:41
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2023-10-20 08:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry