• język migowy
BIP
Grafika BIP

Proces odwołania

 

  KARTA USŁUGI  
Wniesienie odwołania od decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Wnieść odwołanie od decyzji Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia zawartego w decyzji.
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane odwołanie
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak ściśle określonego wzoru odwołania
Jak wypełnić dokumenty?

W odwołaniu wskazać:

  • dane odwołującego,
  • adres do korespondencji,
  • decyzję, której dotyczy,
  • żądanie (nie wymaga uzasadnienia).

Ważne!

Z treści odwołania musi wynikać, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia
Ile muszę zapłacić? Brak opłaty skarbowej z tytułu wniesienia odwołania i wydania decyzji w trybie odwoławczym
Kiedy złożyć dokumenty? W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Gdzie załatwię sprawę?

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Sprawę rozpatrzy:

Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Na decyzję służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Informacje dodatkowe

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do odwołania należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-10-23 08:00
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry