• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - (..)

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013, obejmujący obszarem wsparcia południową część Województwa Lubuskiego, ma na celu zwiększenie konkurencyjności obszarów pogranicza, wzmocnienie ich spójności gospodarczej i społecznej. Realizacja Programu intensyfikująca współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami - obywatelami, stowarzyszeniami, instytucjami (Partnerami Współpracy) przyspiesza rozwój obszarów przygranicznych.

Współpraca polskich i niemieckich partnerów realizujących wspólne inicjatywy, dotyczy wielu różnych sfer życia społeczno-gospodarczego. Podejmowane przedsięwzięcia zostały usystematyzowane: wyznaczono osie priorytetowe (Rozwój transgraniczny oraz Transgraniczna integracja społeczna), a w ich zakresie - dziedziny i działania mogące uzyskać wsparcie finansowe. W powstałym w ten sposób katalogu przedmiotów wsparcia są m.in. działania w zakresie:

 • infrastruktury transportowo - komunikacyjnej,
 • infrastruktury turystycznej,
 • ochrony środowiska,
 • edukacji,
 • ochrony zdrowia,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • wspieranie kontaktów gospodarczych i naukowych.

Transgraniczny charakter mogących uzyskać dofinansowanie projektów wymaga od Partnerów Współpracy spełnienia co najmniej dwóch z poniżej podanych warunków:

 • wspólne planowanie,
 • wspólna realizacja,
 • wspólne finansowanie,
 • wspólny personel.

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki poniesione przez Partnerów Współpracy w trakcie realizacji projektu są sprawdzane, potwierdzana zostaje ich prawidłowość oraz zgodność z prawem. Proces weryfikacji kosztów odbywa się w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych LUW w ramach pełnienia przez Wojewodę Lubuskiego dla Programu funkcji Kontrolera z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2012-09-20 09:23
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:37
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:37
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry