• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska (..)

Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027

Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 jest realizowany na terenie całego obszaru województwa lubuskiego.

Program Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 jest realizowany w ramach celu polityki spójności Unii Europejskiej - Europejska Współpraca Terytorialna. Zgodnie z jej założeniami, program dotyczy projektów sprzyjających integracji obszarów przygranicznych.

Uzyskanie dofinansowania jest możliwe w przypadku realizacji działań z zakresu badań i innowacji technologicznych, ochrony środowiska i zmian klimatu, kształcenia, kultury i turystyki, współpracy mieszkańców i instytucji. Efekty podejmowanych działań powinny obejmować zasięgiem obszar po obu stronach granicy. 

Realizatorami projektów i odbiorcami środków finansowych programu mogą zostać jednostki samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej, wyższe uczelnie i placówki badawcze, organizacje publiczne i instytucje otoczenia biznesu, podmioty działające w sferze edukacji, opieki zdrowotnej, instytucje działające w obszarze ochrony środowiska i turystyki.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty spełniające kryteria współpracy transgranicznej:

  • wspólne przygotowanie projektu (kryterium obowiązkowe),
  • wspólna realizacja (kryterium obowiązkowe),
  • wspólne finansowanie,
  • wspólny personel.

Na budżet programu przeznaczono środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego -  jest to 88,3 mln EUR. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 80% (dofinansowanie projektu polega na refundacji poniesionych kosztów).

Szczegółowe informacje o zasadach realizacji programu i warunkach dofinansowania można znaleźć na stronie internetowej programu https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/, a w przypadku dodatkowych pytań skontaktować się z pracownikami Wspólnego Sekretariatu Programu Współpracy Interreg VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 - dokładne dane kontaktowe zamieszczono na stronie internetowej programu w zakładce: https://interreg-brandenburg-polska.eu/pl/osoba-kontaktowa-ws/.

Wojewoda Lubuski bierze udział we wdrażaniu Programu Współpracy INTERREG VI A Brandenburgia-Polska 2021-2027 pełniąc funkcję Krajowego Kontrolera. Realizacja powierzonych zadań polega na weryfikacji sposobu realizacji projektu, ocenie czy prowadzone działania są zgodne z deklarowaną koncepcją działania. Czynnościami kontrolnymi zostają objęte wydatki projektowe - Kontroler sprawdza, czy zostały poniesione zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami programu i warunkami umowy o dofinansowanie. Procedury kontrolne kończy wydanie dokumentu potwierdzającego kwalifikowalność poniesionych wydatków. Uzyskanie tego dokumentu jest niezbędne dla otrzymania refundacji poniesionych w projekcie kosztów. Za prowadzenie kontroli oraz sporządzenie  ww. dokumentu są odpowiedzialni pracownicy Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2024-01-25 08:33
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2024-01-25 08:45
Wytworzenie publikacji
Liliana Tomiak 2024-01-25 08:46
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2024-01-25 08:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry