• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (BAR)

Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (BAR)

Wojewoda Lubuski realizuje projekt nr: PBAR.01.09.00-08-0001/22-00

dofinansowany z Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej (BAR) pn. „Pobrexitowe wsparcie województwa lubuskiego poprzez zabezpieczenie dodatkowych kontroli wykonywanych przez WIJHARS w Zielonej Górze oraz zabezpieczenie obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii, obsługi eksportu materiału siewnego do Wielkiej Brytanii przez nadzorowanie obrotu środkami ochrony roślin (import, eksport) w związku z brexit wykonywanych przez WIORiN w Gorzowie Wlkp.”

31 października 2022 r. został złożony Wniosek o dofinansowanie z Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej (BAR) do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
W ramach dofinansowania z Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej (BAR) dostosowawczej 6 urzędów wojewódzkich w kraju aplikowało o ww. środki i realizują projekty, w tym Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

25 kwietnia 2023 r. Wniosek został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do dofinansowania, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, wniosek o dofinansowanie w zakresie projektu pn. „Pobrexitowe wsparcie województwa lubuskiego poprzez zabezpieczenie dodatkowych kontroli wykonywanych przez WIJHARS w Zielonej Górze oraz zabezpieczenie obsługi fitosanitarnej roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na eksport do Wielkiej Brytanii, obsługi eksportu materiału siewnego do Wielkiej Brytanii przez nadzorowanie obrotu środkami ochrony roślin (import, eksport) w związku z brexit wykonywanych przez WIORiN w Gorzowie Wlkp.”

20 czerwca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie nr PBAR.01.09.00-08-0001/22-00, pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, a Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie projektu w ramach części wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla administracji publicznej.

Wojewoda Lubuski realizuje projekt nr PBAR.01.09.00-08-0001/22  przy udziale:

  1. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim,
  2. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Zielonej Górze.

18 lipca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie, pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie realizacji zadania przez WIJHARS w Zielonej Górze, zadań w ramach projektu nr PBAR.01.09.00-08-0001/22-00.

19 lipca 2023 r. zostało podpisane Porozumienie, pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w zakresie realizacji zadania przez WIORiN w Gorzowie Wlkp., zadań w ramach projektu nr PBAR.01.09.00-08-0001/22-00.

Działania realizowane w ramach projektu mają na celu zapewnienie funkcjonowania kontroli, sanitarnych i fitosanitarnych, granicznych z uwzględnieniem szkoleń pracowników oraz zakupu środków transportu.

Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Celem projektu jest:

  1. Zakup 3 szt. środków transportu, sprzętu informatycznego oraz wyposażenia stacjonarnych i mobilnych stanowisk pracy, przeszkolenie kadry pracowniczej przez WIORiN w Gorzowie Wlkp. gwarantuje kompleksową, sprawną i efektywną obsługę eksportu roślin oraz towarów pochodzenia roślinnego a także importu i eksportu środków ochrony roślin do Wielkiej Brytanii w związku z jej wystąpieniem z UE.
  2. Zakup auta, przez WIJHARS w Zielonej Górze, umożliwiający efektywne działania inspektorów na terenie całego województwa w zakresie dodatkowych kontroli wynikających z wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur UE, co wyeliminuje negatywne skutki związane z kontrolami granicznymi artykułów rolno-spożywczych na skutek wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 161.493,02 EUR, w tym:

- dla WIORiN w Gorzowie Wlkp.: 140.361,64 EUR,
- dla WIJHARS w Zielonej Górze: 21.131,38 EUR.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2023-08-21 13:38
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2023-08-21 13:51
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Rozwoda 2023-08-21 13:51
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2023-08-21 13:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry