• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027

W województwie lubuskim Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 jest realizowany na terenie powiatu żarskiego.

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027, będąc kontynuacją wcześniejszego programu, koncentruje się na działaniach koniecznych dla efektywnego rozwoju obszaru przygranicznego.

Wsparcie finansowe kierowane jest do podmiotów realizujących projekty służące zwiększeniu wpływu edukacji, kultury oraz turystyki na rozwój gospodarczy i rozwój integracji społecznej, na działania rozwijające współpracę między mieszkańcami, instytucjami i organizacjami publicznymi, na przedsięwzięcia służące zapobieganiu zmianom klimatycznym i zwalczaniu klęsk żywiołowych.

Z dofinansowania mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i administracji publicznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, inne podmioty o charakterze niekomercyjnym posiadające osobowość prawną.

Podstawowe kryteria uzyskania dofinansowania dotyczą współpracy transgranicznej:

  • wspólne przygotowanie projektu (kryterium obowiązkowe),
  • wspólna realizacja (kryterium obowiązkowe),
  • wspólne finansowanie,
  • wspólny personel.

Budżet programu to 60,27 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a maksymalna wartość dofinansowania wynosi 80% (w programie obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów).

Więcej informacji o zasadach realizacji programu i warunkach dofinansowania można znaleźć na stronie https://pl.plsn.eu , a w przypadku dodatkowych pytań skontaktować się ze Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027 (e-mail: ).

Wojewoda Lubuski w procesie wdrażania Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027 pełni funkcję Krajowego Kontrolera. Jego zadaniem jest poświadczenie kwalifikowalności poniesionych w projekcie wydatków, tj.  potwierdzenie, iż są one zgodne z prawem, zasadami programowymi i warunkami zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Wynik przeprowadzonej przez Krajowego Kontrolera weryfikacji decyduje o możliwości otrzymania refundacji poniesionych kosztów. Procedury przedmiotowej kontroli realizowane są przez pracowników Oddziału Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2024-01-25 08:34
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2024-01-25 08:44
Wytworzenie publikacji
Liliana Tomiak 2024-01-25 08:44
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2024-01-25 08:44
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry