• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Fundusze europejskie/Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 w województwie lubuskim realizowany jest na terenie Powiatu Żarskiego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim. W ramach programu wspierane będą wspólne transgraniczne projekty, przyczyniające się do rozwiązania wspólnych kluczowych problemów i podejmujące wspólne wyzwania, jakie dotyczą rozwoju pogranicza polsko - saksońskiego, które tylko przy udziale partnerów z obu państw członkowskich mogą zostać skutecznie i efektywnie podjęte i rozwiązane.

Co do zasady działania w ramach projektu powinny być realizowane przez partnerów mających siedziby w polskiej i saksońskiej części obszaru wsparcia.

Program oparty jest na czterech osiach priorytetowych:

 • Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe
 • Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna
 • Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna
 • Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

Budżet Programu wynosi 70 mln euro  i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a wielkość dofinansowania - refundacji kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu dla polskich i niemieckich partnerów wynosi nie więcej niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Partnerzy rozwijając wspólny pomysł na projekt, powinni mieć na uwadze transgraniczny charakter projektu, który wymaga spełnienia minimum trzech z poniżej podanych warunków:

 • wspólne przygotowanie (obowiązkowe!),
 • wspólna realizacja (obowiązkowe!), 
 • wspólne finansowanie,
 • wspólny personel.

Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020.
Nabór projektów odbywa się w trybie konkursowym. W ramach programu funkcjonują tzw. nabory zamknięte:

 • Ograniczone czasowo (z konkretnym terminem składania wniosków),
 • Ograniczone finansowo, 
 • Ograniczone tematycznie.

Wydatki poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez niezależnego kontrolera pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem. Proces weryfikacji odbywa się w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach pełnienia przez Wojewodę Lubuskiego funkcji Krajowego Kontrolera dla Programu.
Więcej informacji można znaleźć na stronie programu https://pl.plsn.eu/  lub stronie Wydziału Programów Europejskich i Rządowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2016-09-22 12:54
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:40
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:40
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-22 15:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry