• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu (..)

Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi

  KARTA USŁUGI

 

Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi

Co chcę załatwić? Przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu uchwałę w sprawie planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi
Kogo dotyczy? wójt/burmistrz/prezydent miasta
Co przygotować? Pismo przewodnie z prośbą o ocenę zgodności uchwały wraz załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych z przepisami prawnymi, uchwała w sprawie planu miejscowego, załączniki do uchwały, dokumentacja prac planistycznych
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Nie ma sformalizowanego wzoru pisma przewodniego

Jak wypełnić dokumenty?  brak
Ile muszę zapłacić? bez opłaty
Kiedy złożyć dokumenty? Uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych należy przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty możesz wysłać do nas pocztą na adres:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
    ul. Jagiellończyka 8
    66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW

Co zrobi urząd?

Jeżeli uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczna z prawem, Wojewoda orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa.
Jaki jest czas realizacji? Organ orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną.
Jak się odwołać? Na rozstrzygnięcie nadzorcze  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., którą należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.
Informacje dodatkowe tel. kontaktowy: 957 851 766, 957 851 767
Podstawa prawna Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.293 ze zm.)
Art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-03-27 09:37
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry