• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu (..)

Ocena zgodności uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przepisami prawnymi

Co chcę załatwić?

Przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu uchwałę w sprawie planu miejscowego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny zgodności z przepisami prawnymi

Kogo dotyczy?

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta

Co przygotować?

Pismo przewodnie z prośbą o ocenę zgodności uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych z przepisami prawnymi, uchwała w sprawie planu miejscowego, załączniki do uchwały, dokumentacja prac planistycznych

Jakie dokumenty muszę przygotować?

Nie ma sformalizowanego wzoru pisma przewodniego

Jak wypełnić dokumenty?

Brak

Ile muszę zapłacić?

Bez opłaty

Kiedy złożyć dokumenty?

Uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych należy przedłożyć Wojewodzie Lubuskiemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały

Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać do nas pocztą na adres:

  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
    ul. Jagiellończyka 8
    66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW

Co zrobi urząd?

Jeżeli uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sprzeczna z prawem, Wojewoda orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego.

W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa

Jaki jest czas realizacji?

Organ orzeka o nieważności uchwały w całości lub w części w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną

Jak się odwołać?

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., którą należy wnieść za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 30 dni od daty jego doręczenia

Informacje dodatkowe

Tel. kontaktowy: 957 851 768, 957 851 769, 957 851 766, 957 851 767

Podstawa prawna

  • Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.)
  • Art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-03-27 09:37
Aktualizacja publikacji
Wencel Katarzyna 2022-03-25 12:58
Wytworzenie publikacji
Jolanta Rajchert 2022-03-25 12:58
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-03-25 12:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry