• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Wydanie decyzji o warunkach zabudowy/o ustaleniu (..)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych

Co chcę załatwić?

Uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o warunkach zabudowy i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) na terenach zamkniętych ( tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych)

Kogo dotyczy?

Inwestorem może być osoba fizyczna lub prawna

Co przygotować?

Przygotuj:

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla terenów zamkniętych
 • kopię mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopię mapy katastralnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z zaznaczonym terenem, którego wniosek dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych 1:2000 (3 egzemplarze - w tym 1 oryginał)
 • wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości wskazanych we wniosku
 • charakterystykę inwestycji obejmującą:
  - określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposób unieszkodliwienia odpadów
  - określenie planowanego zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania trenu/ przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione opisowo i graficznie
  - określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny na środowisko, dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko
 • kopię dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej oraz w sytuacji gdy inwestor ustanowił pełnomocnika dowód zapłaty opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Wzór wniosku do pobrania (wzór wniosku w wersji edytowalnej znajduje się również w zakładce Pliki do pobrania)

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej

Ile muszę zapłacić?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł zgodnie z cz. I pkt 8 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923) i za udzielone pełnomocnictwo 17 zł (zgodnie z cz. IV ww. ustawy). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym, Oddział w Gorzowie Wlkp.:

 • Nr konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575 z zaznaczeniem na przekazie: "LUW - za wydanie decyzji lokalizacyjnej na terenie zamkniętym". Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Kiedy złożyć dokumenty?

-

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek należy wysłać do nas pocztą na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej LUW

Co zrobi urząd?

Rozpatrzy wniosek i wyda właściwe dla danej sprawy rozstrzygnięcie

Jaki jest czas realizacji?

Nie później niż 65 dni od dnia złożenia wniosku

Jak się odwołać?

Od decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub publicznego ogłoszenia w sposób określony w statucie Urzędu i na stronie internetowej BIP. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej

Informacje dodatkowe

Informacji dodatkowych udziela pracownik Oddziału Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 957 851 765

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Gospodarka Przestrzenna
pdf 2024-04-09 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.pdf 562.96KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-07-01 11:26
Aktualizacja publikacji
Dotka Maciej 2024-04-09 13:14
Wytworzenie publikacji
Maciej Dotka 2024-04-09 13:14
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2024-04-09 13:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry