• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków (..)

Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe
Co chcę załatwić? Uzgodnić projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe
Kogo dotyczy? Wójtów/burmistrzów/prezydentów miast
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wniosek o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zgodności z ustaleniami programów zawierającymi zadania rządowe
 • Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak sformalizowanego wniosku o uzgodnienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wniosek winien zawierać

 • oznaczenie organu,
 • termin na uzgodnienie.
Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku jakichkolwiek trudności informacji udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej

Ile muszę zapłacić? bez opłaty
Kiedy złożyć dokumenty? Zgodnie z procedurą planistyczną określoną w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

 • Kancelarii ogólnej LUW

mailem na adres (wniosek wraz z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd? Po zapoznaniu się z wnioskiem i przedłożonymi dokumentami dokona uzgodnienia w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego
Jaki jest czas realizacji?
 • Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium
 • Wojewoda może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia
 • Nieprzedstawienie przez wojewodę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu miejscowego
Jak się odwołać? Na wydane postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia
Informacje dodatkowe

Plik (wniosek wraz z projektem planu miejscowego i prognozą oddziaływania na środowisko) przekazywany przez elektroniczną platformę ePUAP  nie może przekraczać 200MB

tel. kontaktowy: 957 851 766, 957 851 767

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-07-01 11:47
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry