• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Gospodarka przestrzenna i zmiany terytorialne/Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania (..)

Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych
Co chcę załatwić? Uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych
Kogo dotyczy? Wójtów/burmistrzów/prezydentów miast
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych
 • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Prognozę oddziaływania na środowisko
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak sformalizowanego wniosku o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych. Wniosek winien zawierać

 • oznaczenie organu,
 • termin na uzgodnienie,
Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku jakichkolwiek trudności informacji udzielają pracownicy Oddziału Gospodarki Przestrzennej

Ile muszę zapłacić? bez opłaty
Kiedy złożyć dokumenty? Zgodnie z procedurą planistyczną określoną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

złożyć osobiście w:

 • Kancelarii Ogólnej LUW

mailem na adres (wniosek wraz z projektem planu i prognozą oddziaływania na środowisko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd? Po zapoznaniu się z wnioskiem i przedłożonymi dokumentami dokona uzgodnienia w trybie art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego
Jaki jest czas realizacji?
 • Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • Wojewoda może w uzasadnionych przypadkach wystąpić o zmianę terminu, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na dokonanie uzgodnienia
 • Nieprzedstawienie przez wojewodę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za równoznaczne z uzgodnieniem projektu planu miejscowego
Jak się odwołać? Na wydane postanowienie służy stronie zażalenie do Ministra Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia
Informacje dodatkowe

Plik (wniosek wraz z projektem planu miejscowego i prognozą oddziaływania na środowisko) przekazywany przez elektroniczną platformę ePUAP  nie może przekraczać 200MB

tel. kontaktowy: 957 851 766, 957 851 767

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-07-01 11:38
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry