• język migowy
BIP
Grafika BIP

Złożenie wniosku w sprawie ustalenia, zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy miejscowości 

Co chcę załatwić?

Ustalić, zmienić lub znieść urzędową nazwę miejscowości

Kogo dotyczy?

Gmin

Co przygotować?

Należy przygotować:

 • uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem
 • w przypadku obiektu fizjograficznego - także opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje
 • omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy
 • opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami
 • mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu fizjograficznego, będących przedmiotem wniosku
 • informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Należy złożyć wniosek o ustalenie, zmianę lub zniesienie nazwy miejscowości wraz z wyżej wymienionymi dokumentami

Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności ze sporządzeniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Zarządzania Organizacją w Biurze Organizacyjnym i Kadr

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz

Kiedy złożyć dokumenty?

Do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Górae 

elektronicznie:

 • ePUAP: /43emu4tg7l/skrytka


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze - pokój 128

Co zrobi urząd?

Przeanalizujemy wniosek, sporządzimy opinię i przekażemy komplet dokumentów ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej

Jaki jest czas realizacji?

Przekazanie wniosku wraz z opinią powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku

Jak się odwołać?

W tej sprawie nie przewiduje się odwołania

W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku minister właściwy do spraw administracji publicznej zawiadamia niezwłocznie, za pośrednictwem wojewody, wnioskodawcę o przyczynach nieuwzględnienia wniosku

Informacje dodatkowe

Rada gminy przedstawia wniosek ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem wojewody

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych 
 • rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2014-06-30 19:35
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-06 14:26
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2023-03-06 14:26
Zatwierdzenie
Surmacz-Buszkiewicz Marta 2023-03-06 14:26
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry