• język migowy
BIP
Grafika BIP

Kontrole zewnetrzne w LUW - 2015

Lp. Podmiot kontrolujący Temat kontroli Pliki do pobrania
1 Urząd Kontroli Skarbowej   Podsumowanie ustaleń dokonanych w LUW Kontroler I stopnia projekt WTBR.02.03.00-08-008/10 "Współpraca UZ i BTU w zakresie zielonej energii w ramach audytu operacji PWT PL - BB"  Podsumowanie
2 Urząd Kontroli Skarbowej  Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośedniczącej w Certyfikacji w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Podsumowanie
3  Główny Geodeta Kraju Zadania należące do obowiązków Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wystąpienie_pokontrolne
 4 Urząd Kontroli Skarbowej   Podsumowanie ustaleń dokonanych u Wojewody Lubuskiego - Kontroler I -go stopnia dla projektu WTBR.01.03.00-08-009/09 pod nazwą "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben - Warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"  w ramach prowadzonego audytu operacji PWT PL BB. Podsumowanie
5  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli   PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
6  Urząd Kontroli Skarbowej  
Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia dla projektu 100038088 pod nazwą "Fundusz Małych Projektów Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska - Saksonia 2007-2013
Podsumowanie
7  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia dla projektu 100109055 pod nazwą "Strażak bez granic wobec współczesnych zagrożeń na pograniczu polsko - niemieckim" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska  - Saksonia 2007-2013 Podsumowanie
8  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia dla projektu WTBR.02.01.00-54-014/11 pod nazwą "Biuro Koordynacji Gospodarczej Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
9  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia dla projektu WTBR.03.01.00-54-017/10 pod nazwą "Młodzież polska i niemiecka tworzy nowoczesne oferty turystyczne dla wzmacniania gospodarki regionalnej w Euroregionie Sprewa - nysa - Bóbr " w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
10   Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontroler I stopnia Projekt nr WTBR.02.03.00-54-005/09 pod nazwą "Ciepło z biomasy rodzimej" w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
11  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim  dla projektu WTBR.03.01.00-52-009/09 pod nazwą "EUROJOB - Viadrina - Poprawa perspektyw zawodowych i edukacyjnych oraz mobilności w Euroregionie Pro Europa Viadrina" w ramach prowadzonego audytu operacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

Podsumowanie

Ustalenia pokontrolne

12  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontrolera I go stopnia dla projektu WTBR.03.01.00-08-021/10 pod nazwą "Poprawa jakości kształcenia zawodowego po obu stronach granicy - modernizacja Zespołu Szkół Licealnych i zawodowych im. Unii Europejskiej w Sulęcinie (etap II)  i Oberstufenzentrum Gottfried Wilhelm Leibniz w Eisenhuttenstadt" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
13  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontrolera I go stopnia dla projektu WTBR.02.02.00-52-007/11 pod nazwą "Budowa Polsko -  Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie nad Odrą oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach (etap I) jako Latarnie transgranicznego, słubicko - frankfurckiego marketingu turystycznego" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
 14  Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji  Informacja pokontrolna z kontroli przeprowadzonej u Kontrolera I stopnia w PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Informacja pokontrolna
 15  Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontrolera I go stopnia dla projektu WTBR.01.01.00-52-052/10 pod nazwą "Połączenie miasta powiatowego i uzdrowiskowego orqz polskiego obszaru wiejskiego do transytowych i ponadregionalnych połączeń komunikacyjnych" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie
 16   Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Kontrolera I go stopnia dla projektu WTBR.02.01.00-54-016/11 pod nazwą "Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej siły roboczej" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Podsumowanie.pdf
 17 Urząd Kontroli Skarbowej Podsumowanie ustaleń dokonanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim - Kontroler I - go stopnia dla projektu Nr WTBR.01.01.00-08-035/10 pod nazwą "Rozwój turystyki wodnej na Nysie w Euromieście Gubin/Guben - wschodnie nabrzeże Nysy łużyckiej" w ramach prowadzonego audytu operacji PWT PL - BB Podsumowanie.pdf
 18  Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina Informacja Pokontrolna z kontroli mikroprojektu pod nazwą "Bądź bezpieczny podczas wakacji. Bezpieczeństwo mieszkańców regionu przygranicznego" Informacja pokontrolna
 19 Archiwum Państwowe Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Protokół.pdf
 20 Urząd Kontroli Skarbowej   Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Pośedniczącej w Certyfikacji w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Podsumowanie
21 Najwyższa Izba Kontroli Realizacja celów Strategii "Sprawne Państwo 2020" wystąpienie pokontrolne
22 Najwyższa Izba Kontroli Wykonanie budżetu państwa w 2015r. w części 85/08 - województwo lubuskie wystąpienie pokontrolne

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2015-04-29 11:55
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry