• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Pozwolenia na rozbiórkę

Pozwolenia na rozbiórkę

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę
Co chcę załatwić? Uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
ikona WORD Informacja uzupełniająca

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami.
Ile muszę zapłacić? W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty? Przed planowanym przystąpieniem do rozbiórki.
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie.
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

 

Rozbiórkę można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę chyba, że mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia to roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte  przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 08:20
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry