• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Pozwolenia na rozbiórkę

 Uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę 

Co chcę załatwić?

Uzyskać pozwolenie na rozbiórkę.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Co przygotować?

Własnoręcznie lub w sposób elektroniczny podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w edytowalnej wersji doc lub pdf zamieszczone w tabeli na dole strony. 

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami.

Ile muszę zapłacić?

W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Przed planowanym przystąpieniem do rozbiórki.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni  od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,

albo za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e- budownictwo.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851794.

Rozbiórkę można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę chyba, że mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia to roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia jednak od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę wygasa, jeżeli roboty budowlane nie zostały rozpoczęte  przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 2351 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 735 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 1923 ze zmianami).

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Budownictwo i architektura
docx 2021-07-27 PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od 26.02.2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
PB-3 wniosek o pozwolenie na rozbiórkę od 26.02.2021 r. 30.29KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 08:20
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-07-21 12:21
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2022-07-21 12:21
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-07-21 12:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry