• język migowy
BIP
Grafika BIP

Pozwolenie na budowę

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Co chcę załatwić? Uzyskać pozwolenie na budowę.
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę.
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Wniosek o pozwolenie na budowę

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacja uzupełniająca

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami.

Ile muszę zapłacić? W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
Kiedy złożyć dokumenty? Przed planowanym przystąpieniem do robót budowlanych.
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlane

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie.
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

 

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 11:28
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry