• język migowy
BIP
Grafika BIP

 Uzyskanie pozwolenia na budowę 

Co chcę załatwić?

Uzyskać pozwolenie na budowę.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Co przygotować?

Własnoręcznie lub w sposób elektroniczny podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w edytowalnej wersji doc lub pdf zamieszczone w tabeli na dole strony. 

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami.

Ile muszę zapłacić?

W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Przed planowanym przystąpieniem do robót budowlanych.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:

Wniosek należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim,

albo za pośrednictwem rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym e- budownictwo.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851794.

Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 2351 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 735 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 1923 ze zmianami).

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Budownictwo i architektura
pdf 2021-07-06 PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46529
PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 239.91KB zobacz
pdf 2021-07-22 PB-1 formularz wniosku o pozwolenie na budowę od 01.07.2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
PB-1 formularz wniosku o pozwolenie na budowę od 01.07.2021 r. 283.37KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 11:28
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-07-21 12:19
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2022-07-21 12:19
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-07-21 12:19
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry