• język migowy
BIP
Grafika BIP

 Uzyskanie zaświadczenia

Co chcę załatwić?

Uzyskać zaświadczenie.

Kogo dotyczy?

Inwestora.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisany wniosek.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Brak wzoru wniosku

Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku wskazać:

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • żądanie.

Ile muszę zapłacić?

Zgodnie z załącznikiem do ustawy  o opłacie skarbowwej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Kiedy złożyć dokumenty?

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolski
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd?

Wyda zaświadczenie lub w drodze postanowienia odmówi wydania zaświadczenia.

Jaki jest czas realizacji?

Niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.

Jak się odwołać?

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Mista Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851794

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 775 ze zmianami). 
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 r. pozycja 2111).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 08:34
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2023-10-20 08:51
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2023-10-20 08:51
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2023-10-20 08:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry