• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wydania zaświadczenia

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie zaświadczenia
Co chcę załatwić? Uzyskać zaświadczenie
Kogo dotyczy? Inwestora
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru wniosku
Jak wypełnić dokumenty?

We wniosku wskazać:

  • imię i nazwisko lub nazwę,
  • adres,
  • żądanie.
Ile muszę zapłacić? Zgodnie z załącznikiem do ustawy  o opłacie skarbowej opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł
Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym momencie
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd? Wyda zaświadczenie lub w drodze postanowienia odmówi wydania zaświadczenia
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku.
Jak się odwołać? Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 08:34
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry