• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Zgłoszenie robót budowlanych

 Zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Co chcę załatwić?

Zgłosić wykonywanie robot budowlanych.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisane zgłoszenie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w edytowalnej wersji doc lub pdf zamieszczone w tabeli na dole strony.

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami.

Ile muszę zapłacić?

W zależności od zakresu zgłoszenia, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenia należy dokonać minimum na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jak się odwołać?

Od decyzje sprzeciwu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. wypełniony formularz PB-2 zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych,
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  3. upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu,
  4. szkice i rysunki,
  5.  pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi ustawami,
  6. opis robót budowlanych - rodzaj, zakres i sposób wykonywania,
  7.  3 egz. projektu budowlanego (dotyczy zgłoszenia budowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 1, 2, 3, 4 - ustawy Prawo budowlane).

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851794.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 2351 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 735 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 1923 ze zmianami).

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Budownictwo i architektura
docx 2021-03-11 PB-2 formularz wzoru zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych od 18.02.2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1263
PB-2 formularz wzoru zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych od 18.02.2021 r. 28.01KB -
pdf 2021-07-06 PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46529
PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 239.91KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 09:22
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-07-21 11:56
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2022-07-21 11:56
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-07-21 11:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry