• język migowy
BIP
Grafika BIP

 Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego

Co chcę załatwić?

Zgłosić zamiar rozbiórki obiektu budowlanego.

Kogo dotyczy?

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Co przygotować?

Własnoręcznie podpisane zgłoszenie.

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji edytowalnej doc zamieszczono na dole strony.

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami.

Ile muszę zapłacić?

Brak opłat skarbowych w związku z dokonaniem zgłoszenia.

Kiedy złożyć dokumenty?

Zgłoszenia należy dokonać minimum na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia rozbiórki.

Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Jaki jest czas realizacji?

21 dni od daty doręczenia zgłoszenia.

Jak się odwołać?

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Wojewoda Lubuski
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Infrastruktury Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957851794.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia zamierzonej rozbiórki obiektu budowlanego.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r., pozycja 2351 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 735 ze zmianami). 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 r. pozycja 1923 ze zmianami).

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Budownictwo i architektura
docx 2021-03-15 PB-4 formularz zgłoszenia rozbiórki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4925
PB-4 formularz zgłoszenia rozbiórki 26.13KB -
pdf 2021-07-06 PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46529
PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 239.91KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 10:42
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-07-21 11:57
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2022-07-21 11:57
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-07-21 11:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry