• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia rozbiórki

 

  KARTA USŁUGI  
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki obiektu budowlanego
Co chcę załatwić? Zgłosić zamiar rozbiórki obiektu budowlanego
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane zgłoszenie
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Zgłoszenie rozbiórki

Dokumenty w wersji pdf

ikona WORD Zgłoszenie rozbiórki

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacje uzupełniające

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami
Ile muszę zapłacić? Brak opłat skarbowych w związku z dokonaniem zgłoszenia
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenia należy dokonać minimum na 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia rozbiórki
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego zgłoszenia zamierzonej rozbiórki obiektu budowlanego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 10:42
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3

Banery

do góry