• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

 

  KARTA USŁUGI  
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
Co chcę załatwić? Zgłosić zmianę sposobu użytkowania
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane zgłoszenie
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Dokumenty w wersji pdf

ikona WORD Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacje uzupełniające

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami
Ile muszę zapłacić? Brak opłat skarbowych w związku z dokonaniem zgłoszenia
Kiedy złożyć dokumenty? Zgłoszenia należy dokonać minimum na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlane

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia
Jak się odwołać? Od decyzje sprzeciwu przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Informacje dodatkowe

Zgłoszenie należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Do zmiany sposobu użytkowania można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-27 09:32
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry