• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Budownictwo i architektura/Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
Co chcę załatwić? Uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Kogo dotyczy? Zarządcy drogi krajowej lub wojewódzkiej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty

ikona WORD Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacje uzupełniające

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorami
Ile muszę zapłacić? W zależności od zakresu wniosku, wysokość opłaty należy ustalić na podstawie załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty? Przed planowanym przystąpieniem do robót budowlanych
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd?
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz na podstawie decyzji, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji z zakresu dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2012-11-28 08:41
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry