• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na (..)

Nowe kryteria do postępowań o wydawanie zezwolenia na pracę oraz do postępowań o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców

Nowe kryteria wydawania zezwoleń na pracę (2021-05-05)

W dniu 20 kwietnia 2021 r. Wojewoda Lubuski wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego. Z treścią rozporządzenia można zapoznać się klikając na link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2021/932/

Zmianie uległ wykaz zawodów zwolnionych z procedury tzw. testu rynku pracy.

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Nazwa i kod zawodu

1. Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
2. Blacharz samochodowy 721306
3. Brukarz 711205
4. Cukiernik 751201
5. Dekorator wyrobów cukierniczych 751202
6. Dostawca potraw 962103
7. Elektromechanicy i elektromonterzy 7412
8. Elektrycy budowlani i pokrewni 7411
9. Fizjoterapeuta 229201
10. Fryzjerzy 5141
11. Główny księgowy 121101
12. Goniec 962105
13. Higienistka szkolna 325902
14. Hydraulicy i monterzy rurociągów 7126
15. Inżynierowie budownictwa 2142
16. Kierowca autocysterny 833201
17. Kierowca ciągnika siodłowego 833202
18. Kierowca mechanik 832201
19. Kierowca samochodu ciężarowego 833203
20. Kierowca samochodu dostawczego 832202
21. Kierownik budowy 132301
22. Konstruktor odzieży 753201
23. Kontroler rozliczeń pieniężnych 421106
24. Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 7531
25. Krojczy 753202
26. Księgowy 331301
27. Kucharz 512001
28. Kurier motocyklowy 832101
29. Lakiernik samochodowy 713203
30. Lekarz 221101
31. Lekarze specjaliści(ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty) 2212
32. Lektor języka obcego 235301
33. Audiofonolodzy i logopedzi 2294
34. Magazynier 432103
35. Malarze budowlani i pokrewni 7131
36. Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 7511
37. Mechanicy pojazdów samochodowych 7231
38. Monter kamiennych elementów budowlanych 711201
39. Monter mebli 821902
40. Monter wyrobów z drewna 821905
41. Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 7127
42. Monterzy izolacji 7124
43. Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 7111
44. Monterzy linii elektrycznych 7413
45. Murarz 711202
46. Murarz-tynkarz 711204
47. Nauczyciel instruktor 235106
48. Nauczyciel przedszkola 234201
49. Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 2330
50. Nauczyciele kształcenia zawodowego 2320
51. Nauczyciele szkół podstawowych 2341
52. Nauczyciele szkół specjalnych 2352
53. Operator maszyn tapicerskich 815902
54. Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych 8342
55. Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna 8172
56. Opiekun osoby starszej 341202
57. Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
58. Opiekunka środowiskowa 341204
59. Osoba do towarzystwa 516201
60. Piekarz 751204
61. Pielęgniarka 222101
62. Pielęgniarka oddziałowa 134205
63. Pielęgniarki z tytułem specjalisty 2222
64. Położna 223101
65. Położna oddziałowa 134206
66. Położne z tytułem specjalisty 2232
67. Pomocniczy personel medyczny 5321
68. Pomocniczy robotnik budowlany 931301
69. Pomocnik piekarza 932910
70. Posadzkarze, parkieciarze, glazurnicy 7122
71. Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych 833290
72. Pozostali murarze i pokrewni 711290
73. Pozostali specjaliści ds. księgowości i rachunkowości 241190
74. Pozostali tapicerzy i pokrewni 753490
75. Pracownicy domowej opieki osobistej 5322
76. Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości 4311
77. Pracownik obsługi płacowej 431301
78. Psycholodzy i pokrewni 2634
79. Psychoonkolog 229909
80. Psychoterapeuta 229905
81. Psychotraumatolog 229910
82. Ratownik medyczny 325601
83. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie
indziej niesklasyfikowani 7129
84. Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 7133
85. Robotnicy leśni i pokrewni 6210
86. Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 7521
87. Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7119
88. Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie 9215
89. Sanitariusz szpitalny 532904
90. Skarbnik bankowy 421107
91. Spawacze i pokrewni 7212
92. Specjalista ds. rachunkowości 241103
93. Specjalista ds. ratownictwa medycznego 224001
94. Specjalista psychoterapii uzależnień 229906
95. Specjalista terapii uzależnień 229907
96. Stolarze meblowi i pokrewni 7522
97. Szlifierze narzędzi i polerowacze metali 7224
98. Szwaczka maszynowa 815301
99. Szwaczki, hafciarki i pokrewni 7533
100. Ślusarze i pokrewni 7222
101. Tapicer 753402
102. Tapicer meblowy 753403
103. Technik technologii drewna 311922
104. Technik technologii odzieży 311924
105. Tynkarze i pokrewni 7123
106. Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna 7523
107. Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 7223
108. Wychowawca małego dziecka 234202
109. Zaopatrzeniowcy 3323
110. Zdun 711203

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2017-02-28 07:33
Aktualizacja publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:19
Wytworzenie publikacji
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:18
Zatwierdzenie
Dobrowolska Agnieszka 2021-05-05 07:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry