• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030
Program został przyjęty Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 (M.P. 2023 poz. 1232)
Cele Programu:

 • zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Polsce.
 • zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 • zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób doznających przemocy domowej.
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc domową.
 • zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

 Założenia Programu koncentrują się na czterech podstawowych obszarach:

 1. Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna:
 • obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą domową.
 1. Ochrona i pomoc osobom doznającym przemocy domowej:
 • obszar kierowany do osób doznających przemocy domowej (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych), jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się ochroną i pomocą osobom doznającym przemocy domowej.
 1. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc domową:
 • obszar kierowany do osób stosujących przemoc domową, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc domową.
 1. Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej:
 • obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

 Działania w ramach Programu skierowane są do następujących adresatów:

 • ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą domową;
 • osób doznających przemocy domowej;
 • osób stosujących przemoc domową;
 • świadków przemocy domowej;
 • służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Realizatorami Programu są:

 • organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne,
 • jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

 Więcej informacji na temat działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-domowej

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-12 10:39
Aktualizacja publikacji
Cierkońska Katarzyna 2024-06-18 11:45
Wytworzenie publikacji
Inga Nawrot 2024-06-18 11:31
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2024-06-18 11:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry