• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021

Program został przyjęty Uchwałą Nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 w celu:

 • zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia skali tego zjawiska w Polsce,
 • zintensyfikowania działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • zwiększenia dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 • zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • zwiększenia poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług.

Założenia Programu:

 • Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna:
  • obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie;
 • Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:
  • obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych), jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się ochroną i pomocą osobom dotkniętym przemocą.
 • Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie:
  • obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc;
 • Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
  • obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Adresaci Programu:

Program skierowany jest do:

 1. ogółu społeczeństwa, w tym osób zagrożonych przemocą w rodzinie;
 2. osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 3. osób stosujących przemoc w rodzinie;
 4. świadków przemocy w rodzinie;
 5. służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Realizatorzy Programu:

 • organy administracji rządowej, przy wsparciu państwowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, a także Prokuratura oraz sądy powszechne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, przy współpracy podmiotów lub organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

Więcej informacji na temat Programu i innych działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie znajduje się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie

Kategoria: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
zip 2021-06-18 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.zip 1.26MB -
pdf 2016-12-09 Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2010 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1010
Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2010 r. 575.5KB zobacz
pdf 2016-12-09 Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 961
Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2011 r. 2.15MB zobacz
pdf 2016-12-09 Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 970
Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2012 r. 2.64MB zobacz
pdf 2016-12-09 Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 914
Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2013 r. 3.65MB zobacz
pdf 2016-12-09 Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1192
Sprawozdanie z realizacji KPPPwR za 2014 r. 5.17MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-12 10:39
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2021-06-18 13:17
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2021-06-18 13:17
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-06-18 13:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry