• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r., uregulowano szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostanie przeznaczone 137.660,00 mln zł z budżetu państwa

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,

 2. publiczne i niepubliczne
  - szkoły podstawowe,
  - szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie
  - w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  - szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  - publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat, ,

  b. realizację działań promujących czytelnictwo:

 2. w odniesieniu do szkół na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

  b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

      - zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

      - zakup oprogramowania dla bibliotek,

      - zakup czytników e­‑booków,

      - zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia
  c. realizację działań promujących czytelnictwo.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1. placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
       a. nie więcej 25 dzieci - 1 500 zł,
       b. od 26 do 75 dzieci - 2 500 zł,
       c. więcej niż 75 dzieci - 3 000 zł,
2. szkoły:
       a. liczące nie więcej niż 70 uczniów - 3 000 zł,
       b. liczące od 71 do 170 uczniów - 4 000 zł,
       c. liczące więcej niż 170 uczniów - 12 000 zł,
3. biblioteki pedagogiczne - 3 000 zł.

Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

WAŻNE! W czasie trwania Programu organ prowadzący, może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, z tym, że w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Formularze wniosków oraz więcej informacji na stronie: Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

 
W sprawie projektów graficznych i działań promocyjnych prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Kultury: nprcz@nck.pl

Osoby do kontaktu:
Magdalena Bonczek
e-mail: 
tel. +48 95 7851 912

Kamila Arendarska 
e-mail:
tel. +48 95 7851 911

Kategoria: Dokumenty Programowe NPRCz 2.0 [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-17 Uchwała Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
Uchwała Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 192.41KB zobacz
pdf 2023-03-17 Załącznik do Uchwały Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
Załącznik do Uchwały Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 3.47MB zobacz
pdf 2023-03-17 Załącznik do Uchwały NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
Załącznik do Uchwały NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program 4.06MB zobacz
pdf 2023-03-17 Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 242
Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 207.99KB zobacz
pdf 2023-03-17 Rozporządzenie zmieniające z dn. 28.02.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
Rozporządzenie zmieniające z dn. 28.02.2023 r. 364.29KB zobacz
pdf 2023-03-17 Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025” 325.74KB zobacz
zip 2023-03-17 Logo NPRCz 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
Logo NPRCz 2.0 6.85MB -
pdf 2023-03-17 Księga znaku NPRCZ 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
Księga znaku NPRCZ 2.0 3.07MB zobacz
pdf 2023-03-17 Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0 7.35MB zobacz
Kategoria: Nabór Wniosków w ramach NPRCz 2.0 [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-10-11 Klauzula informacyjna NPRCz 2.0 - druk do wypełnienia przez dyrektorów przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych i organów prowadzących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
Klauzula informacyjna NPRCz 2.0 - druk do wypełnienia przez dyrektorów przedszkoli, szkół, bibliotek pedagogicznych i organów prowadzących 32.64KB -
docx 2023-10-02 Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców - dane techniczne dotyczące prawidłowości wypełniania klauzuli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
Klauzula informacyjna dla Wnioskodawców - dane techniczne dotyczące prawidłowości wypełniania klauzuli 13.27KB -
xlsx 2023-09-22 WZÓR załącznika- jak wypełnić
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 321
WZÓR załącznika- jak wypełnić 27.72KB -
pdf 2023-09-22 3.1 przeznaczenie środków- WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
3.1 przeznaczenie środków- WZÓR 276.59KB zobacz
pdf 2023-09-22 3.2 Przeznaczenie środków- WZÓR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
3.2 Przeznaczenie środków- WZÓR 283.33KB zobacz
xlsx 2023-09-22 Załącznik_do_wniosku_dla_organów_prowadzących_Zestawienie_podmiotów_wnioskujących_o_wsparcie_finansowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
Załącznik_do_wniosku_dla_organów_prowadzących_Zestawienie_podmiotów_wnioskujących_o_wsparcie_finansowe 25.46KB -
doc 2023-09-22 Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 94.5KB -
doc 2023-09-22 Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej 95KB -
doc 2023-09-22 Wniosek_organu_prowadzącego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
Wniosek_organu_prowadzącego 97KB -
docx 2023-03-17 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 14.95KB -
Kategoria: Sprawozdawczość i monitoring NPRCz 2.0 [10]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-11-06 8) Instrukcja do Klauzuli informacyjnej dla Beneficjentów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
8) Instrukcja do Klauzuli informacyjnej dla Beneficjentów 14.26KB -
docx 2023-11-06 7) Klauzula_informacyjna_dla_beneficjentów_Priorytetu_3_NPRCz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
7) Klauzula_informacyjna_dla_beneficjentów_Priorytetu_3_NPRCz 39.45KB -
xlsx 2023-11-06 6b) 3.2_Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Część sprawozdawcza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 315
6b) 3.2_Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Część sprawozdawcza 19.58KB -
xlsx 2023-11-06 6a) 3.1_Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Część sprawozdawcza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
6a) 3.1_Instrukcja_wypełnienia_Tabele_monitoringowe_Część sprawozdawcza 18.64KB -
xlsb 2023-11-06 6) Priorytet 3 tabele monitoringowe - do wypełnienia przez organy prowadzace
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
6) Priorytet 3 tabele monitoringowe - do wypełnienia przez organy prowadzace 24.23KB -
docx 2023-11-06 5) Instrukcja do sprawozdawczości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
5) Instrukcja do sprawozdawczości 18.4KB -
xls 2023-11-06 4) Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
4) Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał 83KB -
xlsx 2023-11-06 3) Kierunek interwencji 3.2 Priorytet 3 NPRCz-sprawozdanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
3) Kierunek interwencji 3.2 Priorytet 3 NPRCz-sprawozdanie 16.35KB -
xlsx 2023-11-06 2) Kierunek interwencji 3.1 Priorytet 3 NPRCz - sprawozdanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
2) Kierunek interwencji 3.1 Priorytet 3 NPRCz - sprawozdanie 13.91KB -
xlsx 2023-11-06 1) Zbiorcze zestawienie finansowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
1) Zbiorcze zestawienie finansowe 11.93KB -
Kategoria: Wyniki oceny merytorycznej wniosków NPRCz 2.0 [5]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2024-03-19 Wnioski odrzucone KI 3.1 i 3.2 zał. 4.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
Wnioski odrzucone KI 3.1 i 3.2 zał. 4.pdf 450.13KB zobacz
pdf 2024-03-19 Wnioski złożone po terminie zał. 5.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
Wnioski złożone po terminie zał. 5.pdf 389.67KB zobacz
pdf 2024-03-19 Wnioski nie przyjęte KI 3.1.i 3.2 zał. 3.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 256
Wnioski nie przyjęte KI 3.1.i 3.2 zał. 3.pdf 443.37KB zobacz
pdf 2024-03-19 Wnioski przyjęte KI 3.2 zał. 2 (1).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 605
Wnioski przyjęte KI 3.2 zał. 2 (1).pdf 488.67KB zobacz
pdf 2024-03-19 Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach NPRCz na rok 2024 Wnioski przyjęte KI 3.1 zał. 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 588
Wyniki oceny wniosków złożonych w ramach NPRCz na rok 2024 Wnioski przyjęte KI 3.1 zał. 1.pdf 452.66KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2021-09-15 09:13
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2023-03-17 08:12
Wytworzenie publikacji
Monika Lehmann 2023-03-17 08:12
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2023-03-17 08:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry