• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r., uregulowano szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostanie przeznaczone 137.660,00 mln zł z budżetu państwa

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,

 2. publiczne i niepubliczne
  - szkoły podstawowe,
  - szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie
  - w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  - szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  - publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat, ,

  b. realizację działań promujących czytelnictwo:

 2. w odniesieniu do szkół na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

  b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

      - zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

      - zakup oprogramowania dla bibliotek,

      - zakup czytników e­‑booków,

      - zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia
  c. realizację działań promujących czytelnictwo.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1. placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
       a. nie więcej 25 dzieci - 1 500 zł,
       b. od 26 do 75 dzieci - 2 500 zł,
       c. więcej niż 75 dzieci - 3 000 zł,
2. szkoły:
       a. liczące nie więcej niż 70 uczniów - 3 000 zł,
       b. liczące od 71 do 170 uczniów - 4 000 zł,
       c. liczące więcej niż 170 uczniów - 12 000 zł,
3. biblioteki pedagogiczne - 3 000 zł.

Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

WAŻNE! W czasie trwania Programu organ prowadzący, może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, z tym, że w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Formularze wniosków oraz więcej informacji na stronie: Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

 
W sprawie projektów graficznych i działań promocyjnych prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Kultury: nprcz@nck.pl

Osoby do kontaktu:
Magdalena Bonczek     tel. +48 95 7851 912
Kamila Arendarska   tel. +48 95 7851 911

Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021 [18]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2022-03-10 Protokół z oceny merytorycznej wniosków.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
Protokół z oceny merytorycznej wniosków.docx 22.38KB -
xlsx 2022-03-10 I Nabór zestawienie wniosków.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
I Nabór zestawienie wniosków.xlsx 46.91KB -
xlsb 2022-01-17 Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.xlsb 18.53KB -
xlsb 2022-01-17 Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2..xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2..xlsb 14.75KB -
xlsb 2022-01-17 Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1..xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1..xlsb 14.37KB -
xlsb 2022-01-17 Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.xlsb 19.38KB -
docx 2022-01-17 Tabele monitoringowe_definicje wskaźników.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
Tabele monitoringowe_definicje wskaźników.docx 66.77KB -
xls 2021-12-14 Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał .xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał .xls 81.5KB -
xlsx 2021-12-14 Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(1).xlsx 14.81KB -
xlsx 2021-12-14 Zbiorcze zestawienie finansowe(1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
Zbiorcze zestawienie finansowe(1).xlsx 11.23KB -
xlsx 2021-12-14 Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie (1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie (1).xlsx 13.18KB -
xlsx 2021-09-15 Załącznik do wniosku organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
Załącznik do wniosku organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe 15.71KB -
doc 2021-09-15 Formularz wniosku organu prowadzącego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
Formularz wniosku organu prowadzącego 93.5KB -
doc 2021-09-15 Formularz wniosku dyrektora szkoły i biblioteki pedagogicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
Formularz wniosku dyrektora szkoły i biblioteki pedagogicznej 91.5KB -
doc 2021-09-15 Formularz wniosku dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
Formularz wniosku dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 89KB -
pdf 2021-09-15 Załacznik - Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
Załacznik - Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program 4.34MB zobacz
pdf 2021-09-15 Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 206.97KB zobacz
pdf 2021-09-15 Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025” 325.74KB zobacz
Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022 [8]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-06-07 Klauzula informacyjna NPRCz.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
Klauzula informacyjna NPRCz.pdf 426.09KB zobacz
xlsx 2021-10-12 Załącznik do wniosku dla organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
Załącznik do wniosku dla organów prowadzących Zestawienie podmiotów wnioskujących o wsparcie finansowe 16.24KB -
doc 2021-10-12 Wniosek organu prowadzącego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
Wniosek organu prowadzącego 94.5KB -
doc 2021-10-12 Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
Wniosek dyrektora szkoły biblioteki pedagogicznej 94.5KB -
doc 2021-10-12 Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
Wniosek dyrektora placówki wychowania przedszkolnego 94KB -
zip 2021-10-12 Logo NPRCz 20
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
Logo NPRCz 20 6.85MB -
pdf 2021-10-12 Księga znaku NPRCZ 20
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
Księga znaku NPRCZ 20 3.07MB zobacz
pdf 2021-10-12 Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 20
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 20 7.35MB zobacz
Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022-sprawozdawczość [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2022-06-07 Zbiorcze zestawienie finansowe(1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Zbiorcze zestawienie finansowe(1).xlsx 11.57KB -
xlsx 2022-06-07 Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Kierunek interwencji 3.2. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie(1).xlsx 15.98KB -
xlsb 2022-06-07 Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1..xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1..xlsb 14.37KB -
xlsb 2022-06-07 Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2.xlsb 18.59KB -
xlsb 2022-06-07 Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2..xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2..xlsb 14.42KB -
xlsx 2022-06-07 Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie (1).xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
Kierunek interwencji 3.1. Priorytet 3 NPRCz sprawozdanie (1).xlsx 14.67KB -
xls 2022-06-07 Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał .xls
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
Sprawozdanie z NPRCz 2.0 dla LUW z zał .xls 84KB -
xlsb 2022-06-07 Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.xlsb
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
Instrukcja wypełnienia_Tabele monitoringowe_Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1.xlsb 17.76KB -
docx 2022-06-07 Kluazula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
Kluazula informacyjna dla beneficjentów Priorytetu 3 NPRCz.docx 40.81KB -

MAKRO:PLIKI:KATEGORIA:871: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2022 [871]}

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
xlsx 2022-03-09 Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2022 w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025.xlsx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1937
Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2022 w ramach NPRC 2.0 na lata 2021-2025.xlsx 40.85KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2021-09-15 09:13
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-06-07 11:31
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-06-07 11:31
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2022-06-07 11:31
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry