• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r., uregulowano szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025”, dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W latach 2021-2025 na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego oraz zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych zostanie przeznaczone 137.660,00 mln zł z budżetu państwa

Wsparcie finansowe z budżetu państwa otrzymają organy prowadzące:

 1. publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych,

 2. publiczne i niepubliczne
  - szkoły podstawowe,
  - szkoły ponadpodstawowe z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie
  - w formie stacjonarnej lub zaocznej,
  - szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  - publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

Wsparcie finansowe może być udzielone:

 1. w odniesieniu do placówek wychowania przedszkolnego na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3‑6 lat, ,

  b. realizację działań promujących czytelnictwo:

 2. w odniesieniu do szkół na:

  a. zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,

  b. zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:

      - zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,

      - zakup oprogramowania dla bibliotek,

      - zakup czytników e­‑booków,

      - zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia
  c. realizację działań promujących czytelnictwo.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1. placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
       a. nie więcej 25 dzieci - 1 500 zł,
       b. od 26 do 75 dzieci - 2 500 zł,
       c. więcej niż 75 dzieci - 3 000 zł,
2. szkoły:
       a. liczące nie więcej niż 70 uczniów - 3 000 zł,
       b. liczące od 71 do 170 uczniów - 4 000 zł,
       c. liczące więcej niż 170 uczniów - 12 000 zł,
3. biblioteki pedagogiczne - 3 000 zł.

Organ prowadzący szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, który otrzymał wsparcie finansowe, przeznacza nie mniej niż 50% kwoty wsparcia finansowego otrzymanego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej na zakup książek dla tej szkoły lub biblioteki.

Warunkiem udzielenia wsparcia finansowego jest zapewnienie przez organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne wkładu własnego w wysokości, co najmniej 20 % kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

WAŻNE! W czasie trwania Programu organ prowadzący, może wielokrotnie otrzymywać wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, z tym, że w danym roku organ prowadzący może złożyć wyłącznie jeden wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, którym mogą zostać objęte wszystkie lub wybrane placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne.

Formularze wniosków oraz więcej informacji na stronie: Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozpoczyna-sie-realizacja-priorytetu-3-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa-20-na-lata-2021-2026

 
W sprawie projektów graficznych i działań promocyjnych prosimy o kontakt z Narodowym Centrum Kultury: nprcz@nck.pl

Osoby do kontaktu:
Magdalena Bonczek
e-mail: 
tel. +48 95 7851 912

Kamila Arendarska 
e-mail:
tel. +48 95 7851 911

Kategoria: Dokumenty Programowe NPRCz 2.0 [9]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-17 Uchwała Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
Uchwała Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 192.41KB zobacz
pdf 2023-03-17 Załącznik do Uchwały Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
Załącznik do Uchwały Nr 23 2023 Rady Ministrów z dnia 14.02.2023 zm. NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 3.47MB zobacz
pdf 2023-03-17 Załącznik do Uchwały NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
Załącznik do Uchwały NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 - Program 4.06MB zobacz
pdf 2023-03-17 Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 47
Uchwała NR 69 Rady Ministrów NPRCz 2.0. na lata 2021-2025 207.99KB zobacz
pdf 2023-03-17 Rozporządzenie zmieniające z dn. 28.02.2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
Rozporządzenie zmieniające z dn. 28.02.2023 r. 364.29KB zobacz
pdf 2023-03-17 Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025”
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
Rozporządzenie ws. szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „NPRCz 2.0. na lata 2021-2025” 325.74KB zobacz
zip 2023-03-17 Logo NPRCz 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
Logo NPRCz 2.0 6.85MB -
pdf 2023-03-17 Księga znaku NPRCZ 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
Księga znaku NPRCZ 2.0 3.07MB zobacz
pdf 2023-03-17 Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
Księga identyfikacji wizualnej NPRCz 2.0 7.35MB zobacz
Kategoria: Nabór Wniosków w ramach NPRCz 2.0 [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-03-17 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW 14.95KB -
Kategoria: Wyniki oceny merytorycznej wniosków NPRCz 2.0 [3]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
xlsx 2023-03-17 Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2023 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 657
Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2023 r. 39.22KB -
xlsx 2023-03-17 Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2022 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2022 r. 40.85KB -
xlsx 2023-03-17 Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2021 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
Wyniki oceny merytorycznej wniosków na rok 2021 r. 46.92KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Włodarczak Jacek 2021-09-15 09:13
Aktualizacja publikacji
Włodarczak Jacek 2023-03-17 08:12
Wytworzenie publikacji
Monika Lehmann 2023-03-17 08:12
Zatwierdzenie
Agnieszka Świątek 2023-03-17 08:12
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry