• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Program integracji społeczności romskiej w Polsce na (..)

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

W dniu 7 października 2014r. mocą uchwały nr 202/2014 Rada Ministrów przyjęła wieloletni program pn. Program  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Głównym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach: edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach prozatrudnieniowych. Program ten jest kontynuacją Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, realizowanego w latach 2003-2013.

W realizacji Programu  uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:

  1. przedstawiciele społeczności romskiej,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe i instytucje którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Środki na realizację zadań Programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji. Dotacje na dany rok kalendarzowy  przyznawane są  na podstawie zgłaszanych wniosków, które po zaopiniowaniu przez Komisję opiniującą wnioski (Komisja powołana jest przez Wojewodę), przekazywane są  do MAC  do rozpatrzenia i przyznania środków finansowych.

Szczegółowe informacje na temat rządowego Programu znajdują się na stronie  internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament Wyznań Religijnych  oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-12 10:39
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:37
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:37
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:37
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry