• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w (..)

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

W dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów uchwaliła program wieloletni „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Głównym celem Programu jest zwiększenie integracji społeczności romskiej w życiu społeczeństwa obywatelskiego dzięki wsparciu udzielanemu w czterech dziedzinach: edukacji (w tym edukacji kulturowej, historycznej i obywatelskiej), mieszkalnictwa, zdrowia oraz działaniach prozatrudnieniowych. Program ten jest kontynuacją Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020.

W realizacji Programu  uczestniczą, poza instytucjami rządowymi:

  1. przedstawiciele społeczności romskiej,
  2. jednostki samorządu terytorialnego,
  3. organizacje pozarządowe i instytucje którym bliskie są problemy społeczności romskiej.

Środki na realizację zadań Programu pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dotacje na dany rok kalendarzowy przyznawane są  na podstawie zgłaszanych wniosków, które po zaopiniowaniu przez Komisję opiniującą wnioski (Komisja powołana jest przez Wojewodę), przekazywane są  do MSWiA  do rozpatrzenia i przyznania środków finansowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: Mniejszości Narodowe i Etniczne Wsparcie dla mniejszości Programy integracji społeczności romskiej

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Szerwiński Michał 2012-09-12 10:39
Aktualizacja publikacji
Lubczyńska Małgorzata 2023-04-21 12:51
Wytworzenie publikacji
Małgorzata Lubczyńska 2023-04-21 12:51
Zatwierdzenie
Paweł Klimczak 2023-04-21 12:51
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry