• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (..)

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wychowanków pieczy zastępczej, samorządom powiatowym przyznano fundusze na zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania, a także na środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne) oraz doposażenie miejsc kwarantanny/izolacji.

projekt - zapotrzebowanie powiaty

wytyczne do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

decyzja o dofinansowaniu projektu

wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS

komunikat Urzędu zamówień publicznych w sprawie art. 6 tzw. ustawy o COVID-19

informacja o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS

oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

loga projektu

oświadczenie o przyjęciu dofinansowania

wzór - umowa z samorządem

umowa użyczenia

powiat - Sprawozdanie częściowe z realizacji projektu

powiat - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu

załącznik nr 1 zakres danych osobowych do przetwarzania

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ANEKSU aktualny z dnia 27.08.2020

załącznik nr 3 upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 4 odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

załącznik nr 5 obowiązki informacyjne samorządu

Załącznik nr 6 do aneksu (upoważnie do SL 2014)

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2020-07-01 12:30
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry