• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Programy rządowe/Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"

Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne"

Program realizuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Celem programu:

jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

Adresatami Programu są gminy i powiaty, które zorganizują usługi zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Program realizowany będzie w modułach:

MODUŁ I - Utworzenie i wyposażenie Centrum

Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku, gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum.

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2021-05-06 14:36
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2021-05-06 14:34
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-05-06 14:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry