• język migowy
BIP
Grafika BIP

Program „Centra opiekuńczo - mieszkalne” - edycja 2022

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Program będzie realizowany w dwóch Modułach, w układzie rocznym z wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu.

MODUŁ I - Utworzenie Centrum

Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum lub wskazaną w umowie zawartej pomiędzy wojewodą, a gminą/powiatem, z uwzględnieniem nieprzekroczenia daty zakończenia realizacji zadania określoną we wniosku na środki finansowe dla gmin/powiatów.

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

W przypadku złożenia wniosku w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym samym roku jednocześnie wniosku w Module II pod warunkiem, że zadanie objęte Modułem I zakończone zostanie w tym samym roku, w którym Centrum zostanie otwarte i rozpocznie funkcjonowanie. 

Ogłoszenie o naborze wniosków:

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków: 

Gmina/powiat składa wniosek:

- w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r.

- w zakresie Modułu II ‒ nabór ciągły od dnia 1 lipca 2022 r.

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

Informacje wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: http://www.niepelnosprawni.gov.pl

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
pdf 2022-12-06 Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 183
Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2022.pdf 198.67KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Fąfara Aleksandra 2022-07-04 07:57
Aktualizacja publikacji
Kędzior Joanna 2022-07-04 08:11
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2022-07-04 08:21
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2022-07-04 08:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry