• język migowy
BIP
Grafika BIP

edycja 2021 r.

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego. Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia. Program będzie realizowany w dwóch Modułach, w układzie rocznym z wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu.

MODUŁ I - Utworzenie Centrum 

Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania. Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum lub wskazaną w umowie zawartej pomiędzy wojewodą, a gminą/powiatem, z uwzględnieniem nieprzekroczenia daty zakończenia realizacji zadania określoną we wniosku na środki finansowe dla gmin/powiatów.

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

W przypadku złożenia wniosku w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym samym roku jednocześnie wniosku w Module II, pod warunkiem że zadanie objęte Modułem I zakończone zostanie w tym samym roku, w którym Centrum zostanie otwarte i rozpocznie funkcjonowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków: Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1787, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy. Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 13 w zw. z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), ogłasza dodatkowy nabór wniosków na realizację Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (ogłoszonego w maju 2021 r., z późn. zm.). 

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda. Terminy naboru wniosków:

Gmina/powiat składa wniosek wraz z niezbędną dokumentacją w dwóch egzemplarzach wyłącznie w formie papierowej w terminie do 30 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).  Wnioski należy złożyć na adres: 

Lubuski Urząd Wojewódzki

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                         

Informacje wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Kategoria: Edycja 2021 - wyniki Program Centra Opiekuńczo - Mieszkalne [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
docx 2023-08-11 Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2023 r.).docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
Lista zatwierdzonych wniosków COM moduł II (2023 r.).docx 13.95KB -
pdf 2021-09-30 Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2021.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
Lista zatwierdzonych-wnioskow-w-ramach-realizacji-Programu-COM-2021.pdf 201.13KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2021-05-06 14:43
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2022-07-04 07:57
Wytworzenie publikacji
Joanna Kędzior 2021-10-12 10:16
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-10-12 10:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry