• język migowy
BIP
Grafika BIP

edycja 2021

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573), poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w formie pobytu całodobowego lub pobytu dziennego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W celu utworzenia Centrum gminy/powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.

Program będzie realizowany w dwóch Modułach, w układzie rocznym z wyjątkiem zadań inwestycyjnych dotyczących budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu.

MODUŁ I - Utworzenie Centrum

Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

Okres realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie budowy nowych obiektów lub przebudowy obiektu, nie powinien przekroczyć 3 lat. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum lub wskazaną w umowie zawartej pomiędzy wojewodą, a gminą/powiatem, z uwzględnieniem nieprzekroczenia daty zakończenia realizacji zadania określoną we wniosku na środki finansowe dla gmin/powiatów.

MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum

W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum, pokrywaniu kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

W przypadku złożenia wniosku w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym samym roku jednocześnie wniosku w Module II, pod warunkiem że zadanie objęte Modułem I zakończone zostanie w tym samym roku, w którym Centrum zostanie otwarte i rozpocznie funkcjonowanie.

Ogłoszenie o naborze wniosków: 

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r.

o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1787, z późn. zm.). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Terminy naboru wniosków:

Gmina/powiat składa wniosek:

- w zakresie Modułu I ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

- w zakresie Modułu II ‒ w terminie od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Wnioski składamy na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki

  1. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wielkopolski

lub przesyłamy poprzez epuap:  /43emu4tg7l/skrytka

Informacje wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kędzior Joanna 2021-05-06 14:43
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2021-05-26 14:34
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2021-05-26 14:34
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2021-05-26 14:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry