• język migowy
BIP
Grafika BIP

edycja 2023 r.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.
Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W celu utworzenia i funkcjonowania Centrum gminy i powiaty mogą zawierać między sobą porozumienia.


MODUŁ I - Utworzenie i wyposażenie Centrum
W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na:
- budowie nowego obiektu budowlanego na nieruchomości stanowiącej własność gminy/powiatu, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz jego wyposażenie w sprzęt i środki trwałe służące wielokrotnemu użytkowaniu (w tym m.in.: meble, sprzęt rehabilitacyjny, systemy zabezpieczające przed pożarem, systemy monitoringu oraz instalacje przyzywowe),
- zakupie przez gminę/powiat nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej obiektem w celu utworzenia Centrum, który to obiekt spełnia standardy lub zostanie przystosowany do standardu Centrum poprzez przebudowę lub remont lub zmianie przeznaczenia całości istniejącego obiektu, stanowiącego własność gminy/powiatu,
-  zmianie przeznaczenia całości istniejącego obiektu, stanowiącego własność gminy/powiatu poprzez jego przystosowanie do standardu Centrum i jego wyposażenie
Kwota wsparcia finansowego może wynieść nawet do 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.
Okres realizacji zadania, o którym mowa w Module I, nie może przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pomiędzy wojewodą a gminą/powiatem. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Centrum, a w przypadku gdy nie jest ona wymagana, datę odbioru końcowego tego Centrum lub wskazaną w umowie zawartej pomiędzy wojewodą, a gminą/powiatem, z uwzględnieniem nieprzekroczenia daty zakończenia realizacji zadania określoną we wniosku na środki finansowe dla gmin/powiatów.


MODUŁ II - Funkcjonowanie Centrum
W ramach tego modułu będą finansowane zadania polegające na utrzymaniu działalności Centrum, ponoszeniu niezbędnych wydatków związanych z transportem mieszkańców Centrum (nie dotyczy zakupu środka transportu), pokrywaniu kosztów związanych z zatrudnieniem kadry Centrum oraz osób świadczących usługi w Centrum na rzecz mieszkańców Centrum.

Zadanie określone w Module II realizowane będzie w okresie roku kalendarzowego

W przypadku złożenia wniosku/aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu w Module I dopuszcza się możliwość złożenia w tym samym roku jednocześnie wniosku/aktualizacji wniosku o przystąpienie do Programu w Module II, pod warunkiem że zadanie objęte Modułem I zakończone zostanie w tym samym roku, w którym Centrum zostanie otwarte i rozpocznie funkcjonowanie.

Nabór wniosków o przystąpienie do Programu prowadzi Wojewoda.

Gmina/powiat składa wniosek za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (Wniosek/aktualizacja wniosku o przystąpienie do Programu na utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - Moduł I - załącznik nr 1 do Programu albo Wniosek/aktualizacja wniosku o przystąpienie do Programu na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego - Moduł II - załącznik nr 1a do Programu):

-  w zakresie Modułu I w terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r.;
w zakresie Modułu II - nabór ciągły.

 Szczegółowe informacje na temat Programu, wraz z dokumentami do pobrania znajdują się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1472,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2023

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Program "Centra opiekuńczo-mieszkalne"
pdf 2023-10-13 Lista zatwierdzonych wniosków COM Moduł I - 2023.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
Lista zatwierdzonych wniosków COM Moduł I - 2023.pdf 45.98KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Mach Monika 2023-06-29 15:03
Aktualizacja publikacji
Mach Monika 2023-06-29 15:06
Wytworzenie publikacji
Monika Mach 2023-06-29 15:07
Zatwierdzenie
Grażyna Jelska 2023-06-29 15:07
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry