• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Inne dokumenty wydawane cudzoziemcom/Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca

Polski dokument tożsamości dla cudzoziemca

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości należy złożyć, jeśli:

 • przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiadasz żadnego obywatelstwa, jeżeli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jesteś ofiarą handlu ludźmi.

Wniosek ten należy złożyć dla małoletniego cudzoziemca, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywajacego na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka. Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają ustanowieni przez sąd opiekunowie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania i pracodawcy!

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o wydanie polskiego dokumentu tożsamości. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). Gdy cudzoziemiec nie posiada lub nie ma możliwości uzyskania dokumentu podróży, zamiast ważnego dokumentu podróży dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca.
 • W przypadku małoletnich - kopia ważnego dokumentu podróży opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 • 2 (podpisane) fotografie biometryczne, jak do polskiego paszportu i nie starsze niż 6 miesięcy.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej (druk poniżej).
 • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np. zaświadczenie o zameldowaniu (ważne na dzień wydania decyzji), akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu lokalu.
 • Do wniosku dołącz potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty za wydanie karty pobytu w kwocie 100,00 zł na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000.
  Pamiętaj by w tytule przelewu wpisac imię i nazwisko osoby, która ubiega się o wydanie polskiego dokumentu tożsamości.

  W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Co musisz wiedzieć!

Polski dokument tożsamości wydawany jest przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu. Jeśli odmówimy Tobie wydania polskiego dokumentu tożsamości otrzymasz decyzję. Polski dokument tożsamości cudzoziemca wydawany jest na okres 1 roku, potwierdza jedynie Twoją tożsamość, nie potwierdza obywatelstwa.

Od stycznia 2022 r. pracownicy oddziału będą wyznaczali terminy osobistego stawiennictwa w Oddziale. Nie musisz sam rejestrować wizyty, my to zrobimy za Ciebie. Otrzymasz wezwanie do stawienia się w Oddziale Cudzoziemców. W wezwaniu będzie podana data, godzina oraz wskazane zostaną wszystkie dokumenty jakich potrzebujemy, aby skutecznie wszcząć i zakończyć postępowanie. Jeżeli przyjdziesz na umówione spotkanie bez wskazanych w wezwaniu dokumentów, a których brak skutkuje zwrotem wniosku lub pozostawieniem go bez rozpoznania, to nie pobierzemy od Ciebie odcisków palców i nie dostaniesz stempla do paszportu. Na wizycie otrzymasz postanowienie o zwrocie wniosku lub zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydawane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek_o_wydanie_wymiane_polskiego_dokumentu_tozsamosci_cudzoziemca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
wniosek_o_wydanie_wymiane_polskiego_dokumentu_tozsamosci_cudzoziemca.pdf 507.01KB zobacz
pdf 2022-02-08 oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
oświadczenie o przynależności religijnej - fotografie w nakryciu głowy.pdf 50.18KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-25 20:27
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2022-08-09 07:57
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-08-09 07:56
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-08-09 07:56
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry