• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Przedłużenie wizy/Przedłużenie pobytu bezwizowego

Przedłużenie pobytu bezwizowego

Kiedy złożyć wniosek?

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego, można przedłużyć w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni, jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego. (Obecnie przewidują to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem).

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy Schengen składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego, nie później niż w ostatnim legalnym dniu pobytu.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Pamiętaj by w trakcie toczącego się postępowania poinformować nas o zmianie adresu zamieszkania!

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Dokumenty potwierdzające legalny pobyt na terytorium Polski - kserokopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
  • Sporządzony w języku polskim wniosek zawierający dane pozwalające zidentyfikować cudzoziemca (imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo), adres zamieszkania oraz uzasadnienie.

Co musisz wiedzieć!

Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium w ramach ruchu bezwizowego, i uzasadnia ten wniosek.

Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje przez umieszczenie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisku stempla potwierdzającego przedłużenie okresu tego pobytu o 90 dni. Odmowa przedłużenia następuje w drodze decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Godek Tomasz 2014-05-12 20:27
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2022-02-07 14:42
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-02-07 14:41
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-02-07 14:41
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry