• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Karta Polaka/Przedłużenie Karty Polaka

Przedłużenie Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

 • Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka należy złożyć nie wcześniej niż 6 miesiący przed terminem utraty ważności Karty Polaka
 • Wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka może złożyć małoletni najpóźniej na 3 miesiące przed osiagnięciem pełnoletności, tj. 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu konsultacji należy przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: kartapolaka@lubuskie.uw.gov.pl
W tytule wskazując cel złożenia wniosku oraz imię i nazwisko.

W zgłoszeniu należy wskazać dokładnie:

 • imię i nazwisko osoby (zgodnie z zapisem w paszporcie), której wniosek dotyczy;
 • data urodzenia (dzień, miesiąc, rok);
 • posiadane obywatelstwo/-a;
 • termin upływu ważności Karty Polaka;
 • numer telefonu;
 • miejsce zamieszkania w Polsce (dokładny adres);
 • miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia (dokładny adres).

Po wpłynięciu prawidłowo uzupełnionego zgłoszenia, pracownicy Oddziału Cudzoziemców skontaktują się z Tobą telefonicznie, celem umówienia terminu konsultacji. Powyższy e-mail służy tylko i wyłącznie do rejestracji. Wszystkie inne wiadomości pozostaną bez odpowiedzi.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wniosek o przyznanie ważności Karty Polaka wypełniony w języku polskim - wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej),
 • 1 aktualna (podpisana) fotografia biometryczna, jak do polskiego paszportu i nie starsza niż 6 miesięcy,
 • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • kserokopia posiadanej Karty Polaka (oryginał do wglądu).

Pamiętaj także, że na spotkanie z pracownikiem Oddziału Cudzoziemców powinieneś wziąć wszystkie oryginały i dokumenty, które zostaną złożone wraz z wnioskiem o przedłużenie Karty Polaka. 
W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów
lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

W przypadku małoletnich do ukończenia 16 roku życia należy przedstawić:

 • kserokopia aktu urodzenia małoletniego (oryginał do wglądu),
 • kserokopie ważnych dokumentów tożsamości rodziców (oryginały do wglądu);
 • Karta Polaka rodziców lub jednego rodzica wraz ze zgodą drugiego z rodziców wyrażoną  w oświadczeniu złożonym przed Konsulem, notariuszem
  lub właściwym wojewodą, chyba, że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska,
 • kserokopia posiadanej Karty Polaka przez małoletniego (oryginał do wglądu).

Należy pamiętać, że przy składaniu wniosku wymagana jest obecność obojga rodziców oraz małoletniego powyżej 13 roku życia.

Co musisz wiedzieć!

Karta Polaka przedłużana jest na okres 10 lat. Posiadacze Karty Polaka zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, mają prawo do podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej na tych samych zasadach jak obywatele polscy, a także posiadają m.in. prawo do kształcenia się w szkole doktorskiej, odbywania studiów oraz innych form kształcenia, korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Karta Polaka nie oznacza nabycia poslkiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Nie jest takze dokumentem uprawniającym do przekraczania granic ani osiedlania się na terytorium RP.

 

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-10-19 wniosek o przedłużenie Karty Polaka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 796
wniosek o przedłużenie Karty Polaka.pdf 133.82KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-10-19 13:41
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2024-01-11 13:22
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2024-01-11 13:22
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2024-01-11 13:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry