• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Karta Polaka/Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.
 • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie o świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pamiętaj, liczy się data nadania wniosku u operatora pocztowego lub data wpływu do Urzędu, jeżeli wniosek złożysz osobiście.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu posiadanej Karty Polaka. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej).
 • Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
 • Ważna Karta Polaka (oryginał do wglądu).
 • Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np. zaświadczenie o zameldowaniu (ważne na dzień wydania decyzji), akt notarialny (jeśli jesteś właścicielem nieruchomości), umowa najmu lokalu, oświadczenie właściciela lokalu (druk do pobrania poniżej).
 • Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o świadczenie pieniężne.
 • jeżeli obejmujesz wnioskiem członków rodziny:

  • kopię ważnego dokumentu podróży każdego członka rodziny objętego wnioskiem, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków rodziny np. akty urodzenia, akty małżeństwa itp.
  • dokumenty potwierdzające zamieszkanie członków rodziny razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. zaświadczenie o zamledowaniu na pobyt czasowy, umowę najmu lokalu, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej pracy, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka, potwierdzenie posiadania rachunku bankowego, dokument potwierdzający sprzedaż nieruchomości (domu, mieszkania) w kraju pochodzenia.

Co musisz wiedzieć!

W określonych okolicznościach Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wstrzymuje rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Karcie Polaka.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 887
wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu posiadania Karty Polaka.pdf 187.38KB zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy - zezwolenia na pracę
pdf 2022-02-08 zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie cudzoziemca.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1012
zgoda właściciela lokalu na zamieszkanie cudzoziemca.pdf 78.89KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-02-08 13:55
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2022-02-08 13:58
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2022-02-08 13:58
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry