• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Karta Polaka/Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka

Wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka

Kiedy złożyć wniosek?

 • wniosek o wydanie duplikatu Karty Polaka składasz w przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Polaka,
 • wniosek o wymianę Karty Polaka składasz w przypadku zmiany danych osobowych np. zmiany imienia, nazwiska.

W przypadku małoletnich do ukończenia 16 roku życia, wniosek składają w jego imieniu rodzice, którzy posiadają Kartę Polaka lub jedno z rodziców posiada Kartę Polaka - za zgodą drugiego z rodziców wyrażoną 
w oświadczeniu złożonym przed Konsulem, notariuszem lub właściwym wojewodą, chyba, że drugiemu
z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.

Gdzie złożyć wniosek?

W celu umówienia terminu konsultacji należy przesłać swoje zgłoszenie na adres e-mail: kartapolaka@lubuskie.uw.gov.pl
W tytule wskazując cel złożenia wniosku oraz imię i nazwisko.

W zgłoszeniu należy wskazać dokładnie:

 • imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy;
 • data urodzenia (dzień, miesiąc, rok);
 • posiadane obywatelstwo/-a;
 • numer telefonu;
 • miejsce zamieszkania w Polsce (dokładny adres);
 • miejsce zamieszkania w kraju pochodzenia (dokładny adres).

Po wpłynięciu prawidłowo uzupełnionego zgłoszenia, pracownicy Oddziału Cudzoziemców skontaktują się z Tobą telefonicznie, celem umówienia terminu konsultacji. Powyższy e-mail służy tylko i wyłącznie do rejestracji. Wszystkie inne wiadomości pozostaną bez odpowiedzi.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • wniosek o wymianę/wydanie duplikatu Karty Polaka wypełniony w języku polskim - wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek. Pamiętaj by uzupełnić wszystkie wymagane pola (druk do pobrania poniżej),
 • 1 aktualna (podpisana) fotografia biometryczna, jak do polskiego paszportu i nie starsza niż 6 miesięcy,
 • kserokopia ważnego dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu),
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy lub stały na terenie województwa lubuskiego,
 • kserkopie dokumentów potwierdzających zmianę danych osobowych (oryginał do wglądu).

Pamiętaj także, że na spotkanie z pracownikiem Oddziału Cudzoziemców powinieneś wziąć wszystkie oryginały i dokumenty, które zostaną złożone wraz z wnioskiem o wymianę/wydanie duplikatu Karty Polaka. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie
w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów
lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Co musisz wiedzieć!

Posiadacze Karty Polaka zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na tych samych zasadach jak obywatele polscy, a także posiadają m.in. prawo do kształcenia się w szkole doktorskiej, odbywania studiów oraz korzystania z innych form kształcenia oraz korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Karta Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Nie jest także dokumentem uprawniającym do przekraczania granic ani osiedlenia się
na terytorium RP.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-10-19 wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 338
wniosek o wymianę lub wydanie duplikatu Karty Polaka.pdf 133.82KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-10-19 14:22
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-07-17 07:14
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-07-17 07:14
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-07-17 07:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry