• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Cudzoziemcy/Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Kiedy powinieneś złożyć wniosek o zmianę decyzji?

Wniosek o zmianę jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę powinieneś złożyć, gdy:

 • nastąpiła zmiana pracodawcy;
 • uzyskałeś uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiadasz jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 • nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • w dalszym ciągu wykonujesz pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił Ci zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
 • stanowiska pracy;
 • najniższego wynagrodzenia, które będziesz otrzymywać na danym stanowisku;
 • wymiaru czasu pracy;
 • rodzaju umowy, na podstawie której będziesz wykonywać pracę.

Pamiętaj! Zmianie decyzji nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście do Wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania. Jeśli mieszkasz na terenie województwa lubuskiego wniosek o zmianę decyzji składasz osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o zmianę decyzji (druk do pobrania poniżej).
 • Załącznik nr 1 do wniosku (druk do pobrania poniżej).
  Załącznik wypełnia podmiot powierzający pracę, czyli pracodawca. Formularz powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z wpisem w KRS.
  W przypadku osób prowadzących jednosobową działalność gospodarczą wymagany jest podpis właściciela firmy. Z kolei w przypadku spółek cywilnych wymagane są podpisy wszystkich jej uczestników, chyba że umowa spółki (do wglądu) stanowi inaczej.

W przypadku, gdy pracodawca wyznacza osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, a samo pełnomocnictwo opatrzone jest podpisem elektronicznym, należy przesłać dokument w formie elektronicznej, na adres mailowy inspektora prowadzącego sprawę. Pełnomocnictwo należy złożyć do każdej sprawy, w której pracodawca będzie reprezentowany przez swojego przedstawiciela. Organ administracji publicznej nie ma obowiązku poszukiwania pełnomocnictw w aktach innych postępowań niż akta konkretnej sprawy.

 • Uwierzytelnioną kopię paszportu (wszystkie zapisane strony wraz ze stroną personalizacyjną) - potwierdzoną notarialnie lub przez pełnomocnika w sprawie, jeżeli jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 • Kopię decyzji udzielającej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w Polsce, która ma zostać zmieniona.
 • Potwierdzenie (oryginał) dokonania opłaty skarbowej w kwocie 220,00 zł na konto Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.  44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.
  Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zmianę zezwolenia!
 • Oryginał informacji starosty, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana.
  Zawody zwolnione z konieczności przedstawienia informacji starosty na terenie województwa lubuskiego
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło.
 • Jeśli pracujesz w zawodzie regulowanym dołącz do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji (prawo wykonywania zawodu, prawo jazdy, świadectwo kwalifikacji).
 • Zaświadczenia od pracodawcy o długości przepracowanego czasu u pracodawcy użytkownika ze wskazaniem daty upływu 18 miesięcy zatrudnienia u tego pracodawcy (w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy).

Co musisz wiedzieć!

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiany nazwy stanowiska, na jakim wykonujesz pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Cudzoziemcy
pdf 2022-02-08 wniosek o zmianę decyzji 2022.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3249
wniosek o zmianę decyzji 2022.pdf 424.57KB zobacz
pdf 2022-02-08 załącznik nr 1 do wniosku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2756
załącznik nr 1 do wniosku.pdf 2.61MB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Jaskowska Lidia 2022-02-07 10:13
Aktualizacja publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:52
Wytworzenie publikacji
Jaskowska Lidia 2023-03-31 12:52
Zatwierdzenie
Klimczak Paweł 2023-03-31 12:52
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry