• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2022

9 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
Uchwała zostanie opublikowana w Monitorze Polskim w dniu 12 września 2022 r. Tym samym z dniem 13 września 2022 r. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (dalej zwany „Programem”) zacznie obowiązywać.

Na realizację Programu w 2022 r., w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 złotych.

Zgodnie z założeniami Programu na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:
Cel szczegółowy nr 1 - Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - 11.000.000 zł;
Cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania - 1.000.000 zł.

Program przewiduje, iż „poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny”.

Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie propozycji wniosków o dofinansowanie (na każdy projekt, zarówno w celu szczegółowym nr 1 jak i celu szczegółowym nr 2, przewidziana jest kwota do 100.000 zł) możliwych do realizacji w 2022 r.

Jako priorytetowe proponujemy potraktować działania związane z budową/modernizacją /doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związane z edukacją dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Propozycje projektów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r. - liczy się data wpływu wniosku. Wnioski należy przesłać zgodnie z ustalonym wzorem wraz z kartą oceny w formie elektronicznej na adres oraz w formie papierowej w dwóch egz., na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 95 7851 312

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Programy rządowe
doc 2022-09-02 załącznik numer 1 - karta oceny formalnej projektu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 465
załącznik numer 1 - karta oceny formalnej projektu.doc 82.5KB -
doc 2022-09-02 załącznik numer 2 - lista sprawdzająca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
załącznik numer 2 - lista sprawdzająca.doc 74KB -
docx 2022-09-02 załącznik numer 3 - cel 1, ocena merytoryczna, montoring miejski.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
załącznik numer 3 - cel 1, ocena merytoryczna, montoring miejski.docx 54.89KB -
docx 2022-09-02 załącznik numer 4 - cel 1, ocena merytoryczna, przejścia dla pieszych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 454
załącznik numer 4 - cel 1, ocena merytoryczna, przejścia dla pieszych.docx 35.9KB -
docx 2022-09-02 załącznik numer 5 - cel 2, ocena merytoryczna, podnoszenie świadomości.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
załącznik numer 5 - cel 2, ocena merytoryczna, podnoszenie świadomości.docx 60.11KB -
doc 2022-09-02 załącznik numer 6 - wniosek.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 503
załącznik numer 6 - wniosek.doc 271.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2022-09-02 13:22
Aktualizacja publikacji
Walentynowicz Magdalena 2022-09-06 12:14
Wytworzenie publikacji
Magdalena Walentynowicz 2022-09-06 12:14
Zatwierdzenie
Magdalena Walentynowicz 2022-09-06 12:14
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry