• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2023

9 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
W roku 2023 na realizację Programu w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 złotych.
Na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:
Cel szczegółowy nr 1 - Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa
- 11.000.000 zł;
Cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania
- 1.000.000 zł.
Na każdy projekt, zarówno w celu szczegółowym nr 1 jak i celu szczegółowym nr 2, przewidziana jest kwota do 100.000 zł.
 Szczegóły finasowania Programu przedstawione są w rozdziale 7 Programu, w akapicie 68-76, natomiast istotnym jest, że Program przewiduje, iż „poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny”.
Priorytetowo traktowane będą działania związane z udową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa związane z edukacją i profilaktyką dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.
Propozycje projektów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2023 r. - liczy się data wpływu wniosku do LUW. Wnioski należy przesłać zgodnie z ustalonym wzorem wraz z kartą oceny formalnej:
- w formie elektronicznej na adres  
- w formie papierowej w dwóch egz., na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
W załączeniu udostępniamy niezbędne wzory dokumentów, kryteria oceny (zał. nr 1,2,3,4,5) oraz uchwałę w sprawie programu.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Razem Bezpieczniej
pdf 2023-02-14 uchwała RM - rządowy program Razem bezpieczniej na lata 2022-2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
uchwała RM - rządowy program Razem bezpieczniej na lata 2022-2024.pdf 617.9KB zobacz
doc 2023-02-14 zał. 1 - Karta oceny formalnej projektu.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
zał. 1 - Karta oceny formalnej projektu.DOC 55KB -
doc 2023-02-14 zał. 2 - Lista sprawdzająca.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
zał. 2 - Lista sprawdzająca.DOC 42.5KB -
docx 2023-02-14 zał. 3 - ocena merytoryczna projektu, cel nr 1.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
zał. 3 - ocena merytoryczna projektu, cel nr 1.DOCX 56.14KB -
docx 2023-02-14 zał. 4 - ocena merytoryczna projektu, cel nr 2.DOCX
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
zał. 4 - ocena merytoryczna projektu, cel nr 2.DOCX 60.3KB -
doc 2023-02-14 zał. 5 - wniosek o dofinansowanie.DOC
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
zał. 5 - wniosek o dofinansowanie.DOC 137.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Walentynowicz Magdalena 2023-02-14 12:07
Aktualizacja publikacji
Walentynowicz Magdalena 2023-02-14 12:40
Wytworzenie publikacji
Magdalena Walentynowicz 2023-02-14 12:40
Zatwierdzenie
Magdalena Walentynowicz 2023-02-14 12:40
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry