• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór do programu Razem Bezpieczniej na rok 2024

9 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.
W roku 2024 na realizację Programu w budżecie państwa została zabezpieczona rezerwa celowa w wysokości 12.000.000 złotych.
Na realizację projektów składanych przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, podział rezerwy celowej budżetu państwa przedstawia się następująco:
Cel szczegółowy nr 1 - Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa - 11.000.000 zł;
Cel szczegółowy nr 2 - Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania - 1.000.000 zł.
Na każdy projekt, zarówno w celu szczegółowym nr 1 jak i celu szczegółowym nr 2, przewidziana jest kwota do 100.000 zł.
Szczegóły finasowania Programu przedstawione są w rozdziale 7 Programu, w akapicie 68-76, natomiast istotnym jest, że Program przewiduje, iż „poszczególne inicjatywy podejmowane w ramach Programu mogą mieć charakter wielowymiarowy i obejmować działania wpisujące się w realizację obu celów szczegółowych, tj. zawierać element inwestycyjny oraz profilaktyczny”.
Priorytetowo traktowane będą działania związane z udową/modernizacją/doposażeniem przejść dla pieszych oraz zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych z uwzględnieniem budowy/modernizacji systemów monitoringu miejskiego, a także działania w obszarze bezpieczeństwa związane z edukacją i profilaktyką dla bezpieczeństwa w zakresie cyberprzestrzeni, ruchu drogowego oraz szkodliwości substancji psychoaktywnych.
Propozycje projektów należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie od 15 do 29 lutego 2024 r. - liczy się data stempla pocztowego wniosku.

Wnioski należy przesłać zgodnie z ustalonym wzorem (załącznik nr 5) wraz z kartą oceny formalnej (załącznik nr 1):
- w formie elektronicznej (skan wniosku papierowego) na adres: 
- w formie papierowej w jednym egzemplarzu, na adres: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., z dopiskiem: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „Razem Bezpieczniej”.

W załączeniu udostępniamy niezbędne wzory dokumentów, kryteria oceny (załączniki: nr 1,2,3,4,5) oraz uchwałę w sprawie programu.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Razem Bezpieczniej
pdf 2024-02-05 Uchwała w sprawie rządowego programu Razem bezpieczniej im Władysława Stasiaka na lata 2022_2024
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
Uchwała w sprawie rządowego programu Razem bezpieczniej im Władysława Stasiaka na lata 2022_2024 1.96MB zobacz
doc 2024-02-05 ZAŁĄCZNIK NR 1 karta oceny formalnej projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
ZAŁĄCZNIK NR 1 karta oceny formalnej projektu 55KB -
doc 2024-02-05 ZAŁĄCZNIK NR 2 lista sprawdzająca
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
ZAŁĄCZNIK NR 2 lista sprawdzająca 42.5KB -
docx 2024-02-05 ZAŁĄCZNIK NR 3 ocena merytoryczna projektu cel nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
ZAŁĄCZNIK NR 3 ocena merytoryczna projektu cel nr 1 56.94KB -
docx 2024-02-05 ZAŁĄCZNIK NR 4 ocena merytoryczna projektu cel nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 192
ZAŁĄCZNIK NR 4 ocena merytoryczna projektu cel nr 2 60.74KB -
doc 2024-02-05 ZAŁĄCZNIK NR 5 wniosek o dofinansowanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
ZAŁĄCZNIK NR 5 wniosek o dofinansowanie 137.5KB -

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuświk Marcin 2024-02-05 12:41
Aktualizacja publikacji
Kuświk Marcin 2024-02-05 13:28
Wytworzenie publikacji
Sylwia Żółtowska 2024-02-05 13:29
Zatwierdzenie
Waldemar Gredka 2024-02-05 13:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry