• język migowy
BIP
Grafika BIP

Nabór do program Razem Bezpieczniej na rok 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RAZEM BEZPIECZNIEJ” NA ROK 2019

Zawiadamiamy o możliwości składania przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu kolejnej edycji  rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

Program realizowany jest w 4 obszarach (4 cele szczegółowe Programu):

  • Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa.
  • Bezpieczne przejścia dla pieszych.
  • Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży.
  • Edukacja dla bezpieczeństwa.

Informacje o zakresie tematycznym projektów w ramach poszczególnych obszarów oraz o maksymalnych kwotach dofinansowania na każdy z projektów znajdują się pod poniższym linkiem:

Razem bezpieczniej, informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wnioski należy składać do dnia 21 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

W celu złożenia wniosku należy wypełnić specjalny formularz, którego wzór i instrukcja wypełnienia zamieszczone są na portalu MSWiA przeznaczonym programowi „Razem bezpieczniej” pod poniższym linkiem:

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełnienia

Opracowane wnioski należy przesyłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w ww. terminie za pośrednictwem poczty. Najwyżej ocenione  wnioski zostaną zgłoszone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu przyznania dofinansowania.

WAŻNE: informuję, iż w razie zakwalifikowania wniosku organizacji pozarządowej na listę rankingową MSWiA i przyznania środków finansowych na jego realizację, Wojewoda Lubuski na tej podstawie ogłosi konkurs otwarty ofert na realizację działań opisanych we wniosku.

W razie pytań proszę o kontakt z panią Magdaleną Walentynowicz, Koordynatorem Dyżurnej Służby Operacyjnej Wojewody Lubuskiego - nr telefonu +48 95 7115 151, adres e-mail:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2018-12-03 10:10
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 10:21
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 10:21
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-08 10:21
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry