• język migowy
BIP
Grafika BIP

Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego

 W dniu 22 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Podczas spotkania Zespół przeanalizował sprawozdania z projektów wykonanych w ramach Programu w roku ubiegłym. Były to projekty:

  • Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, z realizacji projektu „Kostrzyn nad Odrą – ochrońmy młode pokolenie przed uzależnieniami!”
  • Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  z realizacji projektu „Wiem i potrafię – kompleksowe zajęcia wspomagające bezpieczeństwo uczniów gorzowskich szkół”.

Zespół ds. Programu jednogłośnie zdecydował o przyjęciu obydwu sprawozdań.

 W drugiej części spotkania Zespół zajął się wyborem wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które przekazane zostaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i uczestniczyć będą w wyborze ofert do realizacji z terenu całego kraju. Do tut. Urzędu wpłynęło 23 wnioski z terenu województwa, z czego 11 wniosków spełniło wymogi formalne.

 Po analizie i dyskusji na temat złożonej dokumentacji, Zespół ustalił, iż z obszaru województwa lubuskiego w Warszawie konkurować będą następujące wnioski:

obszar

Lp.

Składający ofertę

Dotacja/

Koszt całkowity

Wymogi formalne

obszar 1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 

1.

Urząd Miejski w Dobiegniewie
ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

99.300zł

132.400zł

SPEŁNIONE

2.

Urząd Miejski w Skwierzynie
Rynek 1, 66-440 Skwierzyna

48.000zł

60.000zł

SPEŁNIONE

3.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego, 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

100.000zł

539.928zł

SPEŁNIONE

 

obszar 1b – przejścia dla pieszych

 

1.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

100.000zł

335.000zł

SPEŁNIONE

 

obszar 2 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

3.

Miasto Kostrzyn nad Odrą
ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

87.640zł

213.081zł

SPEŁNIONE

obszar 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach wśród dzieci i młodzieży

2.

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli
ul. Moniuszki 3B, 67-100 Nowa Sól

17.585zł

21.585zł

SPEŁNIONE

obszar 2 – mikroprojekt

 

1

Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec

23.860zł

26.860zł

 

SPEŁNIONE

obszar 3 – Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1

Urząd Miejski w  Sulęcinie
ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin

49.777zł

74.777zł

SPEŁNIONE

obszar 3 – mikroprojekt

 

1

Urząd Gminy w  Żarach
Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary

11.380zł

15.380zł

SPEŁNIONE

 

Zespół ds. programu Razem bezpieczniej podjął również decyzję, iż do Ministerstwa zostanie wysłanych 5 dodatkowych wniosków wojewódzkich, po jednym w następujących obszarach:

obszar 1a – Dzielnicowy bliżej nas

obszar 2 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

obszar 2b – Zapobieganie i walka z dopalaczami

obszar 3 – Edukacja dla bezpieczeństwa

obszar 3a – Wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów

UWAGA! W razie zakwalifikowania się wniosków wojewódzkich do ostatecznego rankingu MSWiA i otrzymania na tej podstawie dotacji celowej, w obszarach powyższych ogłoszony zostanie konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które będą mogły złożyć swoje oferty i uzyskać dofinansowanie.


Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2018-10-31 10:11
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry