• język migowy
BIP
Grafika BIP

Posiedzenie zespołu ds. programu - wyłonienie rankingu wojewódzkiego 2018

28 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”  im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020.

Podczas spotkania Zespół przeanalizował sprawozdanie z projektu wykonanego w ramach Programu w roku ubiegłym. Był to projekt Fundacji Contra Crimen, pn. Komunikacja w służbie bezpieczeństwa publicznego. Zespół ds. Programu jednogłośnie zdecydował o przyjęciu sprawozdania.

 W drugiej części spotkania Zespół zajął się wyborem wniosków składanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które przekazane zostaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i uczestniczyć będą w wyborze ofert do realizacji z terenu całego kraju. Do tut. Urzędu wpłynęło 10 wniosków z terenu województwa, z czego 6 wniosków spełniło wymogi formalne.

 Po analizie i dyskusji na temat złożonej dokumentacji, Zespół ustalił, iż z obszaru województwa lubuskiego w Warszawie konkurować będą następujące wnioski:

 

obszar

Lp.

Wnioskujący

Krótki opis

Dotacja/

Koszt całkowity

1 – Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

(maks. 3 wnioski na województwo)

1

Urząd Miasta i Gminy w Skwierzynie

 „Skwierzyński program propagowania pierwszej pomocy i profilaktyki uzależnień”

Wniosek obejmuje stworzenie sześciu punktów z automatycznymi defibrylatorami AED, cykl spotkań i szkoleń o tematyce profilaktyki uzależnień oraz z zakresu pierwszej pomocy. Dodatkowo przewidziane są działania promocyjno-informacyjne

 

63.000/

73.000

 

2.

 

Urząd Miejski w Otyniu

 „Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Otyń poprzez budowę chodnika
wzdłuż ul. Jana Pawła II w Otyniu, wraz z przebudową mostu przez rzekę Śląska Ochla
w ciągu drogi wojewódzkiej w mieście Otyń”


Projekt obejmuje wytworzenie dokumentacji projektowej, a następnie przebudowę mostu przez rzekę Ochla Śląska w celu zbudowania chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej. Ma to na celu poprawę infrastruktury drogowej i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – zarówno dla pieszych jak i kierowców. W projekcie znalazły się także działania edukacyjno-informacyjne: wśród dzieci i młodzieży zostanie przeprowadzony konkurs pn. „Bezpieczna droga do szkoły”

 

100.000/

262.000

2 – Bezpieczne przejścia dla pieszych

(maks. 5 wniosków na województwo)

 

1

 

Urząd Gminy Drezdenko

 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania
ul. Kopernika i Ogrodowej w Drezdenku”

Projekt obejmuje wykonanie wyniesionej tarczy skrzyżowania, wyznaczenie na powierzchni wyniesienia przejść dla pieszych, wykonanie dodatkowego oświetlenia, wykonanie stosownego oznakowania pionowego i poziomego. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie działań edukacyjnych (stworzenie 2 filmików dedykowanych różnym grupom odbiorców, dotyczących tematyki bezpieczeństwa, akcję edukacyjną Komendy Powiatowej Policji) oraz działania informująco-promujące projekt

100.000/

124.000

2.

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 „Program Bezpieczny Gorzów – modernizacja infrastruktury drogowej
w zakresie przejść dla pieszych”


Wniosek obejmuje stworzenie wzorcowego oznakowania 6-ciu przejść dla pieszych oraz budowę oświetlenia na kolejnych 4. Ponadto w ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne i promocyjne.

100.000/

212.914

3 – Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

(maks. 2 wnioski na województwo)

1

Urząd Miejski w Nowej Soli

 „Profilaktyczne Lato w Nowej Soli”

Projekt obejmuje przeprowadzenie szerokiego wachlarzu działań profilaktycznych, edukacyjnych, artystycznych, ogólnorozwojowych (psychofizycznych), promocyjno-informacyjnych, mających na celu zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego podczas wakacji i pokazanie szeregu możliwości produktywnego spędzania czasu. Działania te to: zajęcia turystyczno-rowerowe, taneczne, animacyjne, profilaktyczne („cyberdzieciaki”), porady psychologiczne, warsztaty z WOPR, warsztaty dla rodziców, kampania społeczna (informacyjno-promocyjna)

66.780/

80.290

 

3 – mikroprojekt

(maks. 2 wnioski na województwo)

1

 

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

 „Szanuję – nie hejtuję”

Projekt obejmuje przeprowadzenie szeregu działań mających na celu pomoc osobom zagrożonym lub doznającym przemocy w internecie. Działania te obejmują:
* kampanię społecząa (informacyjno-promocyjna), * warsztaty dla dzieci i młodzieży z 2 grup wiekowych, z zakresu profilaktyki uzależnień, * warsztaty dla dzieci i młodzieży z 2 grup wiekowych, z zakresu socjoterapii, z elementami arteterapii, * wykład dla rodziców n/t uzależnień behawioralnych, * przedstawienie teatralne, * 2 spotkania informacyjne dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz kuratorskej służby sądowej

17.085/

21.585

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Ratajczak Jerzy 2018-10-31 11:34
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry