• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygnięcia nadzorcze 2020

Znaleziono 108 rekordów (strona wyników 1 z 6).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2020-12-31 175 - na uchwałę Nr XXVI/235/2020 Rady Gminy Santok z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok, w całości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
175.pdf 96.27KB zobacz
pdf 2020-12-30 180 - na uchwałę Nr XVIII/126/20 Rady Gminy Brody z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Gminę Brody
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 638
180.pdf 108.65KB zobacz
pdf 2020-12-30 179 - na uchwałę uchwały Nr XVIII/125/20 Rady Gminy Brody z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Brody (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
179.pdf 115.59KB zobacz
pdf 2020-12-23 173 - na uchwałę Nr XX/184/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Gminy Bledzew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
173.pdf 118.77KB zobacz
pdf 2020-12-23 171 - na uchwałę Nr XXV/146/2020 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 października 2020 r. w sprawie statutu Solectwa Zwierzyn II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
171.pdf 119.4KB zobacz
pdf 2020-12-22 170 - na uchwałę Nr XXXIV/210/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rzepin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 985
170.pdf 89.52KB zobacz
pdf 2020-12-21 177 - na uchwałę Nr XXXIV/291/20 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w ośrodku wsparcia - Dzienny Dom „Senior+” w Nowej Soli
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
177.pdf 91.33KB zobacz
pdf 2020-12-17 Rozstrzygniecie nadzorcze IB-I.4131.4.2020 na uchwałę nr XXII.156.2020 Rady Gminy Zabór.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
Rozstrzygniecie nadzorcze IB-I.4131.4.2020 na uchwałę nr XXII.156.2020 Rady Gminy Zabór.pdf 287.2KB zobacz
pdf 2020-12-17 172 - na uchwałę Nr XIII/178/20 Rady Gminy Bobrowice z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Dychowie oraz Wójta Gminy Bobrowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 777
172.pdf 91.15KB zobacz
pdf 2020-12-03 166 - na uchwałę Nr XXX/385/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 572
166.pdf 129.54KB zobacz
pdf 2020-12-03 161 - na uchwały Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 października 2020 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 514
161.pdf 119.47KB zobacz
pdf 2020-12-01 160 - na uchwałę Nr XXI/131/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego boiska sportowego w miejscowości Jaromirowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
160.pdf 84.2KB zobacz
pdf 2020-11-27 162 - na uchwałę Nr XX/151/2020 Rady Gminy Nowej Soli z dnia 22 października 2020r. w spr. rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 880
162.pdf 87.59KB zobacz
pdf 2020-11-26 159 - na uchwałę Nr XX/150/2020 Rady Gminy Nowej Soli z dnia 22 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Lubieszów w sprawie przyznania środków z funduszu sołeckiego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
159.pdf 88.19KB zobacz
pdf 2020-11-25 157 - na uchwałę Nr XXIV/335/20 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
157.pdf 204.3KB zobacz
pdf 2020-11-03 130 - na uchwałę Nr XXII/192/20 Rady Gminy Kłodawa z dnia 30 września 2020 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi gminnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
130.pdf 97.69KB zobacz
pdf 2020-11-03 128 - na uchwałę Nr XXVIII/474/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie pozbawienia ulicy w Gorzowie Wielkopolskim kategorii drogi gminnej.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
128.pdf 100.32KB zobacz
pdf 2020-11-02 146 - na uchwałę Nr XIX/169/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zemsko
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
146.pdf 101.6KB zobacz
pdf 2020-11-02 145 - na uchwałę Nr XIX/168/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Templewo
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 507
145.pdf 101.65KB zobacz
pdf 2020-11-02 144 - na uchwałę Nr XIX/167/20 Rady Gminy Bledzew z dnia 29 września 2020r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Stary Dworek
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
144.pdf 100.91KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry