• język migowy
BIP
Grafika BIP

Rozstrzygniecia nadzorcze 2016

Znaleziono 184 rekordów (strona wyników 1 z 10).

Lista rozstrzygnięć nadzorczych
Format Data Nazwa jednostki, której dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze Pobierz Zobacz
pdf 2016-12-19 344 - na uchwałę Nr XXV.175.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Pszczew na rok 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 437
344.pdf 99,31KB zobacz
pdf 2016-12-19 343 - na uchwałę Nr XX.I.2016 Rady Powiatu Żagańskiego z 17 listopada 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
343.pdf 101KB zobacz
pdf 2016-12-19 335 - na uchwałę Nr XXV.174.2016 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 886
335.pdf 116,91KB zobacz
pdf 2016-12-15 Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB-I.4131.5.2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 535
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego IB.I.4131.5.2016.pdf 114,59KB zobacz
pdf 2016-12-14 337 - na uchwałę Nr XXXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 11 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
337.pdf 118,47KB zobacz
pdf 2016-11-28 328 - na uchwałę Nr XX/121/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 października 2016r. w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tuplice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 886
328.pdf 103,38KB zobacz
pdf 2016-11-28 326 - na zarządzenie Nr 26.2016.K Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 października 2016r. w sprawie ustalenia kosztów udostępnienia informacji publicznej oraz wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1267
326.pdf 118,66KB zobacz
pdf 2016-11-24 320 - na uchwały Nr XXIV.148-159.2016 Gminy Pszczew z dnia 20 października 2016r. w sprawie statutów Sołectw
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2
rozstrzygnięcie nr 320.pdf 144,38KB zobacz
pdf 2016-11-17 322 - na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 563
322.pdf 127,07KB zobacz
pdf 2016-11-16 323 - na uchwałę Rady Gminy Zabór z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 710
323.pdf 112,09KB zobacz
pdf 2016-11-16 311 - na uchwałę Rady Gminy w Bojadłach Nr XXII/111/2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Bojadła
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
311.pdf 97,3KB zobacz
pdf 2016-11-08 308 - na uchwałę Nr XXII/174/16 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 10 października 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzepin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
308.pdf 144,35KB zobacz
pdf 2016-11-07 316 - na uchwałę Rady Miejskiej w Torzymiu Nr XVIII/108/16 z dnia 28 września 2016r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Mieście i Gminie Torzym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 491
316.pdf 124,41KB zobacz
pdf 2016-11-03 313 - na uchwałę Nr XXXIV/205/2016 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Witnica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1465
313.pdf 130,29KB zobacz
pdf 2016-11-03 310 - na uchwałę Nr XVIII/150/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dąbie i Gminą Krosno Odrzańskie w zakresie wprowadzenia wspólnej numeracji porządkowej budynków (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1442
310.pdf 104,74KB zobacz
pdf 2016-11-03 306 - na uchwałę Nr XXI/120/2016 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29 września 2016r. w sprawie Regulaminu korzystania z parkingów samochodowych na terenie nieruchomości Powiatu Żarskiego (...)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 502
306.pdf 139,28KB zobacz
pdf 2016-11-02 315 - na uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXV/173/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Sulęcin
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 366
315.pdf 108,26KB zobacz
pdf 2016-11-02 312 - na uchwałę Nr XIX/111/16 Rady Gminy Tuplice z dnia 27 września 2016r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1145
312.pdf 105,91KB zobacz
pdf 2016-11-02 305 - na uchwałę Nr XXXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrz. z dnia 29 września 2016r. w spr. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 816
305.pdf 109,66KB zobacz
pdf 2016-10-31 303 - na uchwałę Nr XVIII/148/2016 Rady Gminy Dąbie z dnia 29 września 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dąbie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
303.pdf 122,67KB zobacz
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry