• język migowy
BIP
Grafika BIP

Wyniki naboru wniosków w województwie lubuskim edycja 2012/2013

Zatwierdzona lista zakwalifikowanych wniosków

Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez Wojewodę Lubuskiego Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. W 2013 roku dotacje w wysokości 21.310.000 zł otrzyma:

  • 10 powiatów na kwotę 10.655.000 zł,
  • 9 gmin na kwotę 10.655.000 zł.

Komunikat dotyczący oceny wniosków zgłoszonych w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

Wojewoda Lubuski ogłasza wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II  Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

Do Wojewody Lubuskiego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”, wpłynęło 38 wniosków, w tym 11 wniosków złożonych przez powiaty, 3 wnioski przez miasta na prawach powiatu oraz
24 wnioski przez gminy. W dniu 30 października 2012 roku Komisja Wojewódzka zakończyła ocenę formalną i merytoryczną wniosków. Komisja oceniła pozytywnie 36 wniosków, odrzucając 2 wnioski, które nie spełniały wymogów formalnych.
Zgodnie z obowiązującym Programem dla województwa lubuskiego do podziału jest kwota 42.620.000 zł (w równych proporcjach na gminy i powiaty tj. po 21.310.000 zł z ogólnej kwoty), przy dofinansowaniu dotacją z budżetu państwa w wysokości 30% i nie większym niż 3 mln zł.
Ogólna kwota wnioskowanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego wynosi 23.973.367 mln zł, w tym:

  • dotacja dla powiatów 10.041.617 zł,
  • dotacja dla gmin 13.931.750 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, wnioskodawcy mogą zgłosić zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. do 14 listopada 2012 roku.
Do 30 listopada 2012 roku nastąpi rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję oraz ogłoszenie przez Wojewodę Lubuskiego ostatecznej listy rankingowej wniosków i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Kategoria: ocena merytoryczna [6]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2013-11-06 01 Lista_rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1279
01 Lista_rankingowa.pdf 52.68KB zobacz
pdf 2013-11-06 02 ostateczna lista rankingowa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 893
02 ostateczna lista rankingowa.pdf 53.27KB zobacz
pdf 2013-11-06 03 Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 619
03 Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf 161.97KB zobacz
pdf 2013-11-06 04 Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 657
04 Lista zmieniona Nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku 2.19MB zobacz
pdf 2013-11-06 05 Lista zmieniona Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 738
05 Lista zmieniona Nr 2 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku 110.01KB zobacz
pdf 2013-11-06 06 Lista zmieniona Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
06 Lista zmieniona Nr 3 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań z budżetu państwa w 2013 roku.pdf 117.45KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Kuszpit Tatiana 2012-10-31 07:53
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:30
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:30
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-02-05 12:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry